Materiał Partnera Pomoc adwokata w uzyskaniu tzw. listu żelaznego

Pomoc adwokata w uzyskaniu tzw. listu żelaznego

Przestępstwa, o których stanowią przepisy prawa karnego, wielokrotnie już na etapie postępowania przedsądowego powodują, że osoba podejrzana, a następnie oskarżona jest zatrzymana w zakładzie karnym, oczekując na proces. Dzisiaj jednak w różnego rodzaju przypadkach adwokaci, pełniący rolę obrońców, występują do odpowiednich organów o wydanie tzw. listu żelaznego. Dowiedz się, czym on jest.

Czym jest list żelazny?

List żelazny to specjalny dokument wydawany przez określony sąd okręgowy, który pozwala oskarżonemu przebywającemu za granicą na pozostanie na wolności do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku. Istotne jest jednak to, aby spełnione zostały przez oskarżonego odpowiednie warunki. Mowa przede wszystkim o:

  • konieczności stawienia się przed sąd i prokuraturę, w wyznaczonym terminie, już na etapie postępowania przygotowawczego – stanowi o tym art. 282 § 1 pkt 1 k.p.k.,
  • konieczności przebywania w miejscu w kraju, wyznaczonym przez sąd, np. miejscowość rodzinna, gdzie oskarżony przebywa w ramach pobytu tymczasowego – stanowi o tym art. 282 § 1 pkt 2 k.p.k.,
  • braku działań mających na celu matactwa w śledztwie: zacieranie śladów, utrudnianie w zdobywaniu dowodów, czy też zastraszanie świadków – stanowi o tym art. 282 § 1 pkt 3 k.p.k.

List żelazny a poręczenie majątkowe

Obecnie dzisiaj listy żelazne wydawane są w przypadku przestępstw kodeksu karnego, które nie dotyczą czynów takich, jak np. zabójstwo. Często dokument ten wydawany jest także, jeśli dane przestępstwo na etapie śledztwa domniemane jest w teorii winy prewencyjnej. Wielokrotnie umożliwia to wydanie listu żelaznego, dzięki złożeniu poręczenia majątkowego. Istotne przy tym jest to, iż jeśli sąd odwoła list żelazny z powodu, naruszenia warunków, w nim wymienionych, poręczone wartości majątkowe ulegną ściągnięciu lub przepadkowi. Stanowi o tym artykuł 283 kodeksu karnego.

Warto wiedzieć: W przypadku ustania listu żelaznego, na skutek braku wypełniania przez oskarżonego postanowień sądu i przepisów prawnych, ten pozbawiony jest możliwości przebywania na wolności. Osoba taka natychmiastowo osadzana jest w zakładzie karnym do zakończenie postępowania sądowego.

Obrońca w sprawach karnych

Obrońcą w sprawach karnych, czy też pełnym reprezentantem prawnym, w tym w ramach zastępstwa procesowego, zostają najczęściej bardzo doświadczeni adwokaci o odpowiednim wyspecjalizowaniu. Jeśli chodzi o listy żelazne i pomoc w ich uzyskiwaniu, udzielają jej kancelarie, które zajmują się nie tylko sprawami krajowymi, ale także międzynarodowymi. Tu za przykład można wyróżnić mecenasa dra Mariusza Olężałka, który zajmuje się także prawem rodzinnym, wykroczeń, pracy, prawem karnym skarbowym, czy prawem cywilnym.

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Mariusz Olężałek

Łódź , Sterlinga 27/29 lok. 806

Podziel się