Materiał Partnera Operator Bezpieczeństwa Morskiego. Kim jest, czym się zajmuje?

Operator Bezpieczeństwa Morskiego. Kim jest, czym się zajmuje?

Istnieje wiele miejsc na Ziemi, przez które trudno przeprawić się drogą morską – nie ze względu na warunki, ale niebezpieczeństwa związane ze specyfiką danego rejonu. Wiele przedsiębiorstw zajmujących się handlem morskim zatrudnia zatem uzbrojonych operatorów bezpieczeństwa morskiego, których zadaniem jest czuwać nad tym, by przewożony ładunek dotarł na miejsce nienaruszony.

Współczesne bezpieczeństwo na morzu

W idealnym świecie nie istnieją zagrożenia w transporcie morskim. Lub – jeśli się pojawiają – rządy państwowe zapewniają szybkie rozwiązanie tego problemu, system sprawnej eskorty i odpowiedni zakres pomocy. W prawdziwym świecie istnieje jednak prosta zasada każąca sądzić, że żaden statek, w którego załodze znajdowali się uzbrojeni strażnicy, nie został przejęty przez piratów. Jeśli wcześniej nie słyszeliśmy o ich działalności, możemy być zdumieni, ale istnienie piratów w XXI wieku to nie przejaw tęsknoty za erą hiszpańskiej floty skarbów, lecz rzeczywiste zagrożenie. Z tego powodu powołuje się prywatnych operatorów bezpieczeństwa morskiego zajmujących się wszelkimi niezbędnymi – i bardzo niebezpiecznymi – czynnościami związanymi z zapewnieniem gwarancji na wypadek ataku wrogiej jednostki pływającej. Nie pełnią oczywiście roli wyłącznie odstraszającej, ale dokonują także doraźnych działań, do których zostali przygotowani dzięki szkoleniom i doświadczeniu. Jeśli mowa o szkoleniach, tylko na ich podstawie uzyskuje się możliwość pracowania w omawianym zawodzie. Jedną ze specjalistycznych placówek organizujących tego rodzaju kursy jest Tactical Risk Group Piotr Makała.

Szczegóły szkolenia MSO

Maritime Security Operations, czyli MSO – operacje bezpieczeństwa morskiego – to zespół czynności dokonywanych przez współczesne siły morskie mających na celu walkę z terroryzmem i innymi nielegalnymi aktywnościami na morzu. Zdarza się, że statki związane z tego rodzaju operacjami nie tyle przewożą ładunki, ile zapewniają bezpieczeństwo innym jednostkom dzięki swoim wyposażeniu oraz unikatowym umiejętnościom członków swych załóg. Te złożone są w dużej mierze z operatorów bezpieczeństwa morskiego, czyli specjalistów od ekstremalnych sytuacji. W zależności od tego, jakie szkolenia przejdą, zdobywają odpowiednie, honorowane przez siły danego państwa lub wspólnoty uprawnienia pozwalające na wykonywanie zawodu. Szkolenia z zakresu MSO wymagają oczywiście wcześniejszych przygotowań we własnym zakresie i mają formę kilku‐kilkunastodniowego, intensywnego kursu dla najbardziej wytrwałych i zdeterminowanych osób posiadających już pewne obycie w zakresie operacji związanych z bezpieczeństwem – np. byłych żołnierzy czy też pracowników innych służb mundurowych.

Podziel się