Materiał Partnera O czym należy pamiętać przed organizacją pogrzebu?

O czym należy pamiętać przed organizacją pogrzebu?

Odejście osoby bliskiej zawsze stanowi trudny emocjonalnie okres. Często poza uczuciem smutku oraz żałoby rodzina musi również zmagać się z formalnościami związanymi z organizacją pogrzebu i pozyskanie koniecznych środków. Ciałem zmarłego również należy zająć się odpowiednio i w sposób godny, zadbać o transport, chłodnię, kremację oraz przygotowanie do pogrzebu.

Formalności związane z organizacją pogrzebu

Podstawą do tego, by zorganizować pogrzeb jest posiadanie aktu zgonu. Jest on wydawany na podstawie karty zgonu, którą wydaje lekarz rodzinny lub lekarz pogotowia. Jeżeli bliska zmarł w szpitalu, wtedy taką kartę wydaje oddział na, którym przed śmiercią przebywał zmarły. Śmierć należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, pod który podlegał zmarły lub szpital czy hospicjum, w którym zmarł.

Zgon należy zgłosić do maksymalnie trzech dni od jego nastąpienia i może zrobić to jedynie rodzina zmarłego lub administrator budynku, w którym znaleziono ciało, jeżeli brak kontaktu z rodziną. Termin ten zostaje skrócony do 24 godzin, jeżeli zgon był skutkiem choroby zakaźnej, przypominają pracownicy zakładu pogrzebowego Nornat.

Wsparcie pieniężne dla osób bliskich

W zależności od tego, czy osoba zmarła odprowadzała składki zdrowotne oraz społeczne, pobierała świadczenia społeczne, takie jak emerytura, renta lub zasiłek emerytalny należy zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu pobrania zasiłku pogrzebowego. Uprawnieni do pobrania wsparcia są członkowie rodziny, wśród których wymienia się m.in. małżonka, dzieci, rodziców, macochę oraz ojczyma lub osoby przysposabiające, które mogą otrzymać 4000 zł zasiłku. Takie prawo ma również zakład pracy lub gmina, na koszt, którego musi odbyć się pogrzeb, jeżeli osoba zmarła nie miała rodziny.

Wsparcie zakładu pogrzebowego

Posiadanie aktu zgonu pozwala na to, by zgłosić się do zakładu pogrzebowego i ustalić szczegóły pochówku, takie jak jego czas, wybór trumny lub urny. Pomnik zazwyczaj jest wybierany jakiś czas po pogrzebie, ponieważ ziemia nie jest odpowiednio przygotowana do jego osadzenia. Zakres usług zakładu pogrzebowego obejmuje również transport zmarłego  oraz kremację. Zakłady pogrzebowe często oferują swoje usługi 24 godziny na dobę, co stanowi udogodnienie dla rodziny w trudnym okresie.

Pracownicy zakładu pogrzebowego są zaangażowani w pomoc wyboru wieńców pogrzebowych oraz dekoracji, ale też wydrukowania klepsydr i nekrologów. Coraz częstszą praktyką są pogrzeby świeckie, w których chętnie pomagają zarówno pracownicy domów pogrzebowych, ale też administracja cmentarza.

Podziel się