Materiał Partnera Jak sprowadzić zwłoki bliskiej osoby, kiedy umrze poza granicami kraju?

Jak sprowadzić zwłoki bliskiej osoby, kiedy umrze poza granicami kraju?

Śmierć za granicą zdarza się bardzo często, dlatego wiele firm oferuje sprowadzenie zwłok do Polski. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, kiedy umiera osoba przebywająca na emigracji lub w wyniku wypadku podczas urlopu i wyjazdów służbowych. Międzynarodowy transport zwłok wiąże się z wieloma formalnościami. Co musisz zrobić, aby sprowadzić ciało bliskiego?

Kto może sprowadzić zwłoki zza granicy?

Prawo do pochowania zwłok i ich sprowadzenia ma najbliższa rodzina. Wyjątkiem jest śmierć osób w czynnej służbie wojskowej, kiedy to wszystkimi czynnościami zajmują się właściwe organy wojskowe. Przewożenie zwłok bez uzyskania pozwolenia inspektoratu sanitarnego odbywa się nie tylko do 60 kilometrów od miejsca zgonu, dlatego nie tylko transport międzynarodowy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.  

Zwłoki zza granicy może sprowadzić:

 • Małżonek;
 • Krewni wstępni – osoby spokrewnione w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.)
 • Krewni zstępni – potomkowie, czyli wnukowie, dzieci itd.
 • Krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
 • Powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
 • Osoby niespokrewnione, które uzyskały prawo do sprowadzenia szczątek na drodze sądowej.

Bliscy uzyskują pozwolenie na sprowadzenie szczątków od starosty, właściwego dla miejsca docelowego pochówku. Pozwolenie to należy przedstawić w firmie zajmującej się transportem zwłok, gdyż bez tego nie będzie w stanie wykonać żadnych czynności. Międzynarodowy transport szczątków oferuje znajdujący się w Żukowie zakład Święty Józef, który czynności związane z pochówkiem i ceremonią pogrzebową pełni od ponad 20 lat.

Jak złożyć wniosek o sprowadzenie ciała?

Tak, jak zostało wcześniej wspomniane – odpowiedni wniosek składa się do starosty. Powinien on jednak zawierać kilka niezbędnych elementów:

 1. Dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
 2. Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
 3. Data oraz miejsce zgonu;
 4. Miejsce, z które zwłoki są transportowane oraz miejsce ich planowanego pochówku;
 5. Środek transportu, za pomocą którego zwłoki zostaną przetransportowane (statek, samolot, samochód itd.);
 6. Oświadczenie, czy zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Jeśli bliski zmarł z powodu uwzględnionej w ustawie choroby, zdarza się, że szczątki nie mogą być przetransportowane wcześniej, niż dwa lata od daty zgonu. Prawo to ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych chorób zakaźnych.

Opracowanie:

Zakład Pogrzebowy Święty Józef Zenon Cieślukowski

Żukowo , Siostry Faustyny 4

Podziel się