Materiał Partnera Na czym polega stały dozór ekspozycji i budynku muzeum?

Na czym polega stały dozór ekspozycji i budynku muzeum?

Dozór ekspozycji muzealnych jest dzisiaj powszechnie wykorzystywany. Kradzież pojedynczego dzieła sztuki wiąże się bowiem nie tylko ze stratami finansowymi, ale również utratą cennego dorobku kultury. Wystąpienie zagrożenia wymaga również zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Na czym polega ochrona ekspozycji i budynku muzeum? Wystąpienie, jakich zagrożeń pozwala ona zredukować do minimum? Dowiesz się tego po lekturze niniejszego poradnika.

Najlepsza ochrona to ta, której się nie zauważa

Dozór ekspozycji muzealnych prowadzony przez firmy ochroniarskie musi pogodzić konieczność zapewnienia należytej ochrony zgromadzonym eksponatom z komfortem zwiedzających wystawy osób. Choć dobrym rozwiązaniem jest monitoring, to nie zawsze pozwala on w porę zareagować, gdy w którejś z muzealnych sal (lub pomieszczenia gospodarczych) wystąpi zagrożenie. Mowa tu nie tylko o próbie rabunku. Jak podkreślają pracownicy firmy ochroniarskiej Zamek sp.j. z Warszawy - zadaniem profesjonalnego dozoru ekspozycji jest również zabezpieczenie dzieł sztuki przed ogniem i zalaniem oraz zapewnienie bezpiecznej ewakuacji zwiedzających, gdy np. w budynku wybuchnie pożar.

O tym, w jaki sposób należy dbać o drogocenne przedmioty dziedzictwa kulturowego, mówi: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą. Mowa w nim m.in. o wadze działań prewencyjnych, a więc stosowaniu dozoru, który zapobiegnie kradzieży, uszkodzeniu bądź zniszczeniu eksponatów.

Choć w każdym muzeum w miejscu widocznym powinien być umieszczony plan z precyzyjnymi informacjami w zakresie postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, to jednak rzadko gdy ktoś z odwiedzających zapoznaje się z tymi treściami - inny jest bowiem cel ich wizyty. Jeśli więc wybuchnie pożar lub budynek zacznie zalewać woda, ochroniarze muszą opanować panikę i wytłumaczyć wszystkim jak powinni postępować, by bezpiecznie opuścić obiekt.

Ochrona budynku muzeum - czy monitoring wystarczy?

Czy na zabezpieczeniu ludzi i eksponatów kończą się obowiązki agencji ochrony? Nic bardziej mylnego. Do jej zadań należą również działania prewencyjne, którymi objęty jest cały obiekt. Aby zapewnić pełny i jednoczesny dozór wszystkich pomieszczeń muzeum (nie tylko sal wystawowych), niezbędny okazuje się stosowanie zabezpieczeń budowlanych, mechanicznych oraz elektronicznych, na który składają się m.in.:

  • telewizja dozorowa (monitoring),
  • system kontroli dostępu,
  • alarm przeciwwłamaniowy,
  • system przeciwpożarowy.

Sprawna współpraca tych systemów ze sobą pozwala agencji ochrony w porę reagować na potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zapobiegać wzrostowi zagrożenia, co mogłoby wpłynąć bezpośrednio na zdrowie i życie przebywających w budynku osób (w tym zwiedzających).

Warto również dodać, że nie istnieje jeden system, sposób dozoru ekspozycji muzealnych i ochrony budynku. Formy prewencyjne i systemy są każdorazowo dostosowywane do obiektu i znajdujących się w nim eksponatów. Większego zaangażowania agencji ochrony będzie bowiem wymagało muzeum broni, aniżeli to, w którym prezentowane są dzieła sztuki.

Opracowanie:

Zamek sp.j.

Warszawa , Gwiaździsta 15a lok. 400

Podziel się