Materiał Partnera Biuro ochrony – szkolenia BHP, PPOŻ, na pracowników ochrony

Biuro ochrony – szkolenia BHP, PPOŻ, na pracowników ochrony

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz prawidłowe zachowanie w sytuacji pożaru to podstawowa wiedza i umiejętności, które powinien znać każdy pracodawca i pracownik. Co kilka lat pracodawca powinien zorganizować szkolenia dla swoich pracowników. Czy w swoim zakładzie pracy ćwiczyliście ewakuacje na wypadek pożaru? Powinniście. Potraficie udzielić pierwszej pomocy? Powinniście. Każdy nowy pracownik powinien zostać przeszkolony w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Nowy pracodawca w ciągu 6 miesięcy.

Ogólne zasady szkoleń BHP i PPOŻ

Pracownik musi zdawać sobie sprawę, że uczestnictwo w szkoleniu jest obowiązkowe, a zasady, które poznaje na szkoleniach, powinny być przestrzegane w pracy. Łamanie przez niego zasad BHP może być karane, szczególnie, jeżeli wskutek zaniedbania, dojdzie w pracy do wypadku.

Biuro Ochrony Businessu, przeprowadza szkolenia uprawniające do pracy na imprezach masowych w służbach informacyjnych, porządkowych i usługowych.

Przeprowadzają również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe. Klienci mogą liczyć na porady i konsultacje w celu właściwego dostosowania usług.

Pracodawca nie powinien zapominać, że po ukończonym kursie pracownik powinien znać wszystkie zasady bezpiecznej pracy oraz instrukcje przeciwpożarowe obowiązujące w miejscu pracy. Pracownik po szkoleniu podpisuje kartę szkolenia, która jest przechowywana w jego aktach. Jeśli chodzi o szkolenia okresowe, kończą się one obowiązkowym egzaminem sprawdzającym. Zazwyczaj jest to test wyboru.

Ile powinno trwać szkolenie BHP i PPOŻ

Szkolenie podzielone jest na instruktaż ogólny i szczegółowy, dotyczący pracy konkretnego pracownika.

Instruktaż ogólny powinien trwać około trzy godziny lekcyjne ( 3x45 minut), przedzielone ustalonymi przerwami. Pracownicy zapoznają się z ogólnymi przepisami i warunkami pracy.

Szkolenie szczegółowe to instruktaż przy stanowisku pracy i jego czas trwania wynosi od trzech godzin dla pracowników biurowych i nawet ośmiu i więcej godzin w przypadku pracowników produkcyjnych. Wszystko zależy od doświadczenia pracownika i specyfiki pracy.

Szkolenie uprawniające do pracy w służbach informacyjnych i porządkowych

Szkolenie, to jednocześnie przygotowanie do wykonywania zawodu ochroniarza. Trwa 24 godziny i kończy się dwugodzinnym egzaminem kwalifikacyjnym. Przykładowy zakres wiadomości:

  • Bezpieczeństwo imprez masowych. Zasady ogólne
  • Zagadnienia prawne. Dwie części
  • Zasady wykonywania zadań potencjalnego pracownika służby porządkowej
  • Zasady wykonywania zadań potencjalnego pracownika służby informacyjnej
  • Zadania służb obsługujących imprezy masowe
  • Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
  • Ochrona PPOŻ imprezy masowej
  • Techniki interwencji
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy
  • Ewakuacja podczas imprez masowych

Po zakończeniu szkolenia i zdaniem egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do pracy w służbach informacyjnych i porządkowych.

Opracowanie:

Rafał Jakubczyk Biuro Ochrony Businessu

Majdan Mętowski 37C

Podziel się