Materiał Partnera Na czym polega monitoring ornitologiczny?

Na czym polega monitoring ornitologiczny?

Monitoring ornitologiczny to usługa świadczona przez firmy z branży ochrony środowiska, która polega na zweryfikowaniu liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczenia populacji ptaków na danym terenie. Dzięki zebraniu najważniejszych parametrów ornitolog może sporządzić ekspertyzę i porównać dane z informacjami z lat poprzednich. Sprawdźmy, jakie korzyści niesie za sobą kontrola populacji ptactwa.

Czym jest monitoring ornitologiczny?

Kontrola ornitologiczna to usługa realizowana w ramach inwestycji, które mogą oddziaływać zarówno na ptaki, jak i nietoperze. Aby uzyskać rzetelne i pomocne informacje, ornitolodzy muszą precyzyjnie dopasować metodę prowadzenia monitoringu do rodzaju inwestycji. Głównymi odbiorcami usługi są inwestorzy planujący budowę farm wiatrowych oraz inwestycji liniowych. Jak wskazuje specjalista z Proekoekspert, nadzór przyrodniczy wymaga ścisłego stosowania się do zaleceń i nakazów wydanych przez Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z dokumentów wykonawczych. W ramach prowadzonych prac specjaliści-ornitolodzy pomagają inwestorom spełnić prawne wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego i uniknąć kar za nieprzestrzeganie rygorystycznych norm środowiskowych.

Jak wygląda kontrola przyrodnicza?

Monitoring ornitologiczny to usługa o charakterze kompleksowym, która obejmuje konsultacje ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska, przygotowanie spisu gatunków ptaków występujących w danym regionie oraz przygotowanie rzetelnych ekspertyz ornitologicznych. Certyfikowani ornitolodzy, we współpracy z pozostałymi członkami zespołu, zapewnią zabezpieczenie budowy w okresie lęgu oraz przeprowadzą szkolenia pracowników budowy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie cenne wydają się opinie dotyczące wpływu prac budowlanych na stan przyrody i zastosowanie metod zastępczych.
Uwaga! Monitoring ptactwa jest istotny zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, ale też po jej zakończeniu (w celu weryfikacji czy podjęte środki były skuteczne).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas