Materiał Partnera Na czym polega monitoring ornitologiczny?

Na czym polega monitoring ornitologiczny?

Monitoring ornitologiczny to usługa świadczona przez firmy z branży ochrony środowiska, która polega na zweryfikowaniu liczebności, rozrodczości oraz rozmieszczenia populacji ptaków na danym terenie. Dzięki zebraniu najważniejszych parametrów ornitolog może sporządzić ekspertyzę i porównać dane z informacjami z lat poprzednich. Sprawdźmy, jakie korzyści niesie za sobą kontrola populacji ptactwa.

Czym jest monitoring ornitologiczny?

Kontrola ornitologiczna to usługa realizowana w ramach inwestycji, które mogą oddziaływać zarówno na ptaki, jak i nietoperze. Aby uzyskać rzetelne i pomocne informacje, ornitolodzy muszą precyzyjnie dopasować metodę prowadzenia monitoringu do rodzaju inwestycji. Głównymi odbiorcami usługi są inwestorzy planujący budowę farm wiatrowych oraz inwestycji liniowych. Jak wskazuje specjalista z Proekoekspert, nadzór przyrodniczy wymaga ścisłego stosowania się do zaleceń i nakazów wydanych przez Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z dokumentów wykonawczych. W ramach prowadzonych prac specjaliści-ornitolodzy pomagają inwestorom spełnić prawne wymogi związane z ochroną środowiska naturalnego i uniknąć kar za nieprzestrzeganie rygorystycznych norm środowiskowych.

Jak wygląda kontrola przyrodnicza?

Monitoring ornitologiczny to usługa o charakterze kompleksowym, która obejmuje konsultacje ze specjalistami z zakresu ochrony środowiska, przygotowanie spisu gatunków ptaków występujących w danym regionie oraz przygotowanie rzetelnych ekspertyz ornitologicznych. Certyfikowani ornitolodzy, we współpracy z pozostałymi członkami zespołu, zapewnią zabezpieczenie budowy w okresie lęgu oraz przeprowadzą szkolenia pracowników budowy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Szczególnie cenne wydają się opinie dotyczące wpływu prac budowlanych na stan przyrody i zastosowanie metod zastępczych.
Uwaga! Monitoring ptactwa jest istotny zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, ale też po jej zakończeniu (w celu weryfikacji czy podjęte środki były skuteczne).

Opracowanie:

Proekoekspert Marta Borowiec

Wrocław , Reja 13 lok. 3

Podziel się