Materiał Partnera Międzynarodowy transport zwłok – jakie są zasady?

Międzynarodowy transport zwłok – jakie są zasady?

Transport zwłok zza granicy obwarowany jest wieloma zasadami. Po śmierci bliskiej osoby w innym kraju trzeba liczyć się z długim terminem oczekiwania oraz szeregiem formalności, które trzeba przejść, zanim w Polsce lub kraju zmarłego odbędzie się właściwy pogrzeb. Wszystko to ze względów bezpieczeństwa sanitarnego osób mających styczność ze szczątkami. W jaki sposób organizowany jest międzynarodowy transport zwłok?

Bezpieczeństwo osób postronnych

Śmierć za granicą nie jest niczym rzadkim. Spotyka zarówno turystów, jak i czasowych mieszkańców czy funkcjonariuszy służby publicznej, w tym żołnierzy. Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu zwłok dotyczą zarówno ciał, które sprowadzane są do Polski z innego kraju, jak i z Polski za granicę. Mają one zapewnić bezpieczeństwo osób, które będą miały styczność ze szczątkami.

Nadzór nad przewozem zwłok sprawuje państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny. To do niego trzeba zwrócić się o pozwolenia czy zaświadczenia niezbędne do organizacji transportu zmarłego. Jeśli żałobnicy nie czują się na siłach, mogą to zlecić profesjonalnym firmom, świadczącym usługi pogrzebowe, takim jak "Anika" z województwa mazowieckiego, które kompleksowo zajmują się sprowadzaniem zwłok z zagranicy, gdy pogrzeb ma odbyć się w kraju.

Środki transportu

Transport zwłok może odbywać się specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami. Muszą być trwale oznakowane i zabezpieczone przed przesuwaniem się trumny lub innego pojemnika na szczątki, posiadać miejsce do dezynfekcji lub przechowywania takich preparatów oraz kabinę izolującą kierowcę od ciała.

Sprowadzenie zwłok do Polski

Gdy bliska osoba zmarła za granicą, żałobnik powinien uzyskać pozwolenie starosty na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy. Musi to być organ właściwy ze względu na miejsce przyszłego pochówku. Oprócz starosty zgodę wyraża także powiatowy inspektor sanitarny. Drugie zaświadczenie trzeba uzyskać od polskiego konsula z miejsca, w którym nastąpił zgon. O takie dokumenty mogą się starać: małżonkowie, krewni zstępni i wstępni (dzieci, wnuki etc. albo rodzice, dziadkowie etc.), krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej pierwszego stopnia oraz inne osoby dobrowolnie zobowiązujące się do tego, które są przedstawicielami osób upoważnionych.

Są przypadki, gdy z wydaniem pozwolenia trzeba czekać dwa lata. Są to zgony spowodowane chorobami zakaźnymi, w tym cholerą, dżumą, trądem, wąglikiem czy wścieklizną. Jeśli nie wiadomo, dlaczego nastąpiła śmierć, w akcie śmierci musi znaleźć się adnotacja, że z pewnością nie była spowodowana jedną z tych chorób.

Transport zwłok z Polski lub przez Polskę do innego kraju

Zgodę na międzynarodowy transport zwłok z Polski za granicę wydają władze państwa, na którego terytorium ciało będzie pochowane, oraz wszystkich krajów, przez które będzie ono przewożone. W Polsce taką zgodę wydaje polski konsul w miejscu, z którego przewóz się zaczyna.

Opracowanie:

Anika Usługi pogrzebowe

Sierpc , pl. Chopina 14

Podziel się