Artykuł sponsorowany Koszty u notariusza?

Koszty u notariusza?

Wizyta u notariusza wiąże się z różnymi kosztami. Sporządzenie aktów notarialnych (np. w związku z zakupionym lub wynajmowanym mieszkaniem) nie jest darmowe. Notariusz przy niektórych czynnościach poza swoim wynagrodzeniem (taksą notarialną) musi pobierać dodatkowe opłaty takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn czy opłatę sądową za wpis w księdze wieczystej, które następnie odprowadza do właściwych urzędów oraz sądów.

Wynagrodzenie notariusza według prawa

Każdy notariusz przy pobieraniu wynagrodzenia opiera się na Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku. Ów dokument dotyczy maksymalnych stawek taksy notarialnej, które należy powiększyć o podatek VAT.

Sporządzenie testamentu notarialnego w zależności od jego treści mieści się w granicach od 50 – 230 zł netto, koszt pełnomocnictwa wyniesie od 30 zł netto - 100 zł netto w zależności od tego do ilu czynności będzie pełnomocnictwo. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie popularnego obecnie oświadczenia o poddaniu się egzekucji z najmu okazjonalnego, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Należy jednak pamiętać, że owe sumy to stawki maksymalne. Zazwyczaj koszty czynności notarialnej należy indywidualnie ustalać z notariuszem. Najczęściej wystarczy skontaktować się z wybraną kancelarią notarialną za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Miejscem, w którym można dokonać czynności notarialnej, jest Kancelaria Notarialna. Mieści się ona w centrum Krakowa niedaleko Ronda Mogilskiego oraz Krakowskich sądów i urzędów. Panie notariusz podchodzą do każdej sprawy z zaangażowaniem i należytą starannością.

Dodatkowe koszty

Notariusz ma obowiązek pobrać (o czym mowa powyżej) przy niektórych czynnościach (zwykle gotówką) określone podatki i opłaty. Są to zazwyczaj: opłata sądowa, podatek od spadków i darowizn, a także podatek od czynności cywilnoprawnych. Notariusz oblicza należne daniny i następnie w imieniu klienta uiszcza je do odpowiedniego urzędu skarbowego lub sądu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości lub prawa. Jeżeli do ceny mieszkania sprzedający dolicza podatek VAT, wówczas nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto pamiętać, że na gruncie obecnie obowiązującego prawa darowizny od najbliższych zwolnione są od podatku od spadków i darowizn.

Notariusz również składa w imieniu klientów wnioski do ksiąg wieczystych i pobiera opłatę sądową od dokonanych wpisów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas