Materiał Partnera Kancelaria Prawno-Patentowa Andrzej Kacperski – rejestracja patentów oraz wzorów

Kancelaria Prawno-Patentowa Andrzej Kacperski – rejestracja patentów oraz wzorów

Po usługi Kancelarii Prawno-Patentowej Andrzej Kacperski będziemy mogli sięgnąć w zróżnicowanym zakresie. Przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o możliwości zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego czy też wzoru towarowego. Po więcej informacji na temat związanych z tym procesów oraz usługach świadczonych przez kancelarię zapraszamy do poniższego wpisu.

Patent

Najpierw dobrze będzie wyjaśnić sobie kilka podstawowych pojęć, które to związane są z czynnościami przeprowadzanymi przez specjalistów z Kancelarii Prawno-Patentowej Andrzej Kacperski. W tym zakresie trzeba wspomnieć przede wszystkim o patencie. Stanowi on prawo wyłączne udzielane na dany wynalazek, przy czym warto pamiętać o fakcie, że prawo udzielane jest na określony czas. Co więcej, ma to najczęściej ścisły związek ze sposobem zarobkowym na terenie państwa, a sam patent przyznawany jest przez kompetentny w tym obrębie organ państwowy, regionalny lub nawet międzynarodowy. Z pozostałych informacji na temat patentu, można go przyznać bez względu na dziedzinę techniki – ważne jest jednak to, aby był nowy, odznaczał się poziomem wynalazczym i nadawał się do aplikacji.

Dla osoby zainteresowanej patentami przydatną informację może stanowić fakt, że czas trwania patentu wynosić będzie dwadzieścia lat od dnia zgłoszenia wynalazku w stosownym Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Pozostając w obrębie zgłaszania patentów, trzeba w związku z tą sprawą wiedzieć o co najmniej kilku elementach. Zatem zgłoszenia to inaczej rejestracje patentów, wzorów przemysłowych, użytkowych oraz znaków towarowych, po które sięgamy w celu uzyskania stosownych praw ochronnych. Zgłoszenia dokonać możemy nie tylko w obrębie naszego kraju, gdyż istnieje możliwość przeprowadzenia takiej czynności także w instytucjach międzynarodowych, które różnią się pod względem terytorialnego obrębu ochrony. To oczywiście nie wszystko.

Wzory towarowe i wzory przemysłowe

Specyficzną gałąź usług świadczonych przez Kancelarię Rzecznika Patentowego Andrzej Kacperski stanowi przeprowadzanie czynności związanych ze wzorami towarowymi oraz wzorami przemysłowymi. Każdy rzecznik patentowy musi odznaczać się w tym zakresie odpowiednią wiedzą, o podstawowych informacjach zawartych w definicji tego rodzaju elementów. Tak więc, za wzór lub znak towarowy uznaje się wszelkie oznaczenia, które można przedstawiać za pomocą grafiki. Dotyczy to głównie wyrazów, rysunków, ornamentów, form przestrzennych, kompozycji kolorystycznych i więcej. Odznaczenie musi jednak wyróżniać się w ramach obrotu towarów jednej firmy od towarów innych firm. Wzór towarowy stanowi zatem znak słowno-graficzny, który stosuje się w ramach obrotu.

Z odmienną sytuacją zetkniemy się w przypadku wzoru przemysłowego. Stanowi on bowiem nową oraz wyróżniającą się indywidualnym charakterem postacią wytworu czy też pewnej jego części. Postać ta nadawana jest najczęściej poprzez wykorzystywanie cech tworzonych przy pomocy konturów, kształtów, linii, kolorystykę, strukturę i nie tylko. Z dodatkowych informacji, wykwalifikowany rzecznik patentowy musi odznaczać się odpowiednią wiedzą na temat zgłoszenia wzorów użytkowych, które stanowią nowopowstałe przydatne rozwiązanie o charakterze technicznym, z tym że dotyczy to kształtu budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Rejestracja patentów oraz wzorów

Oprócz poruszonych wyżej kwestii, w związku z usługami świadczonymi przez Kancelarię Rzecznika Patentowego Andrzej Kacperski dobrze będzie wspomnieć jeszcze o instytucjach, w których dochodzi do rejestracji patentów oraz wzorów. W naszym kraju będzie to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli natomiast chodzi o rejestrację patentów i wzorów w instytucjach międzynarodowych, potrzebne może okazać się skierowanie do Europejskiego Urzędu Patentowego, Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego oraz Biura Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Opracowanie:

Andrzej Kacperski Kancelaria Prawno-Patentowa

Kraków , Kupa 3 lok. 9

  • tel. 12 430 69 00

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas