Materiał Partnera Jakich formalności należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby?

Jakich formalności należy dopełnić po śmierci bliskiej osoby?

Po odejściu bliskiego rodzina i przyjaciele stają w obliczu trudnej sytuacji. Z jednej strony pogrążeni są w żalu i rozsypce, z drugiej piętrzy się przed nimi stos zadań, które muszą wykonać w jak najkrótszym czasie. Dobrze jest zapoznać się z koniecznymi formalnościami, aby poukładać sobie w głowie cały plan ich wykonania. Organizacja pogrzebu i poinformowanie odpowiednich instytucji to tylko kilka spośród licznych obowiązków.

Od czego zacząć?

Sytuacja jest najbardziej skomplikowana, jeśli do śmierci doszło w wyniku przestępstwa lub zakaźnej choroby. Wtedy, jeśli ciało trzeba przewieźć z zagranicy, to może to trwać nawet latami. Lekarz może nie wydać karty zgonu, jeśli nastąpił wskutek popełnionego przestępstwa. Zamiast tego skieruje zmarłego do prosektorium. W przypadku zakaźnej choroby znacząco skraca się czas konieczny na poinformowanie urzędu stanu cywilnego o śmierci. Na formalności pogrzebowe ma się tylko 24 godziny. Jeśli zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, należy zgłosić go w ciągu 3 dni. Akt zgonu zostaje wydany na podstawie dowodu tożsamości zmarłego i osoby zgłaszającej oraz otrzymanej od lekarza karty zgonu. Dlatego, jeśli do zdarzenia doszło w domu, to należy wezwać pogotowie, które wyda odpowiedni dokument. O śmierci może poinformować nie tylko rodzina, ale także jej naoczny świadek lub mieszkaniec tego samego budynku.

Zamknięcie wszystkich spraw

Po śmierci bliskiej osoby można wystąpić o zasiłek pogrzebowy do ZUS-u. To prawo przysługuje temu, kto rzeczywiście pokrył koszty pogrzebu. Zatem pieniądz może otrzymać nie tylko rodziny, ale też gmina, pracodawca lub jakakolwiek inna osoba czy instytucja. Wystarczy złożyć odpowiedni dokument w oddziale ZUS. Zasiłek pokrywa maksymalnie 4000 złotych z całego kosztu pogrzebowego. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty śmierci. Czas na jego rozpatrzenie wynosi maksymalnie 30 dni i możliwe jest odwołanie się, jeśli decyzja będzie odmowna. Usługi Pogrzebowe Nekrolog & Ciągło oferuje swoim klientom pomoc w załatwianiu formalności urzędowych. W tym celu wystarczy złożyć w zakładzie odpowiednie dokumenty i podpisać upoważnienie do podejmowania takich czynności.

Istotną kwestią jest również spadek. Rodzina ma 6 miesięcy na przyjęcie lub zrzeczenie się go. Można tego dokonać w sądzie lub u notariusza. Do rezygnacji np. z umowy z firmą telekomunikacyjną lub z karty kredytowej wystarczy okazać skrócony akt zgonu. Rodzina odpowiada jednak za spłatę pozostawionych rachunków i czynszu.

Opracowanie:

Podziel się