Materiał Partnera Jakich formalności dopełnimy u notariusza?

Jakich formalności dopełnimy u notariusza?

Notariusz jest osobą o specjalistycznych uprawnieniach, która może pomóc nam w wielu sytuacjach. W swojej codziennej pracy używa pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła – godła państwowego- co daje rękojmię wiary publicznej. Za wykonane usługi, notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prawnik cieszy się zaufaniem i szacunkiem, a wykonywany przez niego zawód, uważany jest za prestiżowy. Jakich formalności dopełnimy u notariusza?

Co należy wiedzieć o notariuszu?

Notariusz jest prawnikiem, powołanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dawniej nazywany był rejentem. Rejent mógł sprawować władzę w imię monarchy, kiedy ten nie był zdolny do wykonywania swoich obowiązków. Notariusz – mimo że nie jest funkcjonariuszem publicznym- korzysta z ochrony, która takim osobom przysługuje. Większość swoich powinności prawnik musi realizować w kancelarii notarialnej. Przygotowywane przez niego dokumenty muszą być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych, poświadczeń, protokołów, protestów, czeków, weksli i wyciągów dokumentów. W kancelarii notarialnej można złożyć do depozytu środki pieniężne. Jak informuje prawnik z Kancelarii Notarialnej w Wejherowie- praca notariusza wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Tylko osoba, która ma odpowiednią wiedzę i cieszy się pełnym zaufaniem klientów, powinna piastować stanowisko tego typu.

Które dokumenty muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego?

W formie aktu notarialnego muszą zostać sporządzone dokumenty, dotyczące nieruchomości. Kupno domu, podarowanie bliskiej osobie mieszkania czy też sprzedaż działki budowlanej, nie mogą odbyć się bez wizyty w kancelarii notarialnej. U notariusza dopełnimy też formalności, związanych ze spadkiem, testamentem czy podziałem majątku. Prawnik zajmie się również sporządzeniem różnego typu pełnomocnictw, które muszą mieć formę aktu notarialnego. Przedsiębiorcy także często korzystają z usług specjalisty, zwłaszcza w sprawach dotyczących podziału spółki czy jej powołaniu do życia.

Jak wybrać dobrą kancelarię notarialną?

O dobrym notariuszu z pewnością znajdziemy informacje w Internecie lub za pośrednictwem znajomych. Ceniony prawnik cieszy się dużym uznaniem klientów, którzy mieli okazję z nim współpracować.

Opracowanie:

Kancelaria Notarialna Robert Dudziak Notariusz

Wejherowo , Wałowa 28 lok. 26

Podziel się