Materiał Partnera Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Jak wycenić przedsiębiorstwo?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, często nie mają pojęcia, ile warte jest ich przedsiębiorstwo. Wiedza ta jest niezbędna, jeśli mamy zamiar sprzedać firmę, utworzyć spółkę czy pozyskać inwestora, który wesprze rozwój naszego biznesu. Metody wyceny przedsiębiorstw nie zostały uregulowane prawnie, co znaczy, że istnieje pewna dowolność w ich doborze. Niemniej jednak ocenę wartości firmy należy pozostawić rzeczoznawcom majątkowym.

Kiedy należy dokonać rzetelnej wyceny przedsiębiorstwa?

Wycena przedsiębiorstwa to czynność, która ma na celu określenie wartości firmy w jednostkach pieniężnych. Taką analizę przygotowuje się dla potrzeb:

  • podatkowych,
  • postępowań upadłościowych, układowych, likwidacyjnych,
  • umów kupna/sprzedaży,
  • scalenia lub podziału przedsiębiorstw,
  • weryfikacji zdolności kredytowej,
  • postępowań cywilnoprawnych.

Wycena może spełniać różne funkcje. Przedsiębiorca może zdecydować się na określenie wartości firmy w celach doradczych, kiedy potrzebuje szczegółowych informacji o biznesie w związku z planowanymi transakcjami kapitałowymi lub innymi decyzjami, które mogą mieć zasadniczy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Często właściciele firm dokonują ich rzetelnej wyceny, by wzmocnić swoją siłę przetargową w trakcje negocjacji lub mediacji z osobami trzecimi. Określenie wartości przedsiębiorstwa pomaga też uchronić się przed negatywnymi skutkami w sporach zarządu dotyczących firmy.

Jakie metody wyceny przedsiębiorstw stosują rzeczoznawcy majątkowi?

Metod wyceny firm jest wiele, jednak nie wszystkie są stosowane w praktyce. Jak informuje rzeczoznawca majątkowy z Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych „Taksator” – większość specjalistów z branży analizuje wartość firmy z zastosowaniem metod:

  • dochodowych,
  • majątkowych,
  • porównawczych.

Te pierwsze zakładają, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile wynosi wartość jego przyszłych dochodów na dzień dokonania wyceny. W podejściu majątkowym eksperci analizują wartość firmy jako sumę aktywów netto pomniejszoną o skumulowane pasywa obce, czyli np. kredyty czy inne zobowiązania finansowe. Z kolei wartość biznesu w podejściu porównawczym ustalana jest w oparciu o informacje o mnożnikach, których wartość rynkowa jest już dobrze znana. Która z tych metod jest najlepsza?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każda z metod wykorzystuje inne informacje i daje zupełnie inny wynik obliczeń. Dlatego też rzeczoznawcy majątkowi przypadek każdej firmy rozpatrują indywidualnie. Czasami eksperci sporządzają wycenę przedsiębiorstwa na podstawie wszystkich trzech omówionych sposobów, a następnie uśredniają otrzymane wyniki.

Opracowanie:

Podziel się