Materiał Partnera Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Jak wybrać zakład pogrzebowy?

Śmierć bliskich osób zawsze bardzo boli. Często trzeba do tego jeszcze unieść organizację pogrzebu. Proces przygotowawczy nigdy nie jest lekki, a ciążące emocje jeszcze bardziej utrudniają to zadanie. Korzystając z usług odpowiedniego domu pogrzebowego, wiele obowiązków może zostać zdjętych z barków organizatorów. Jest to bez dwóch zdań bardzo odciążające żałobników.

Na co zwrócić uwagę?

W pierwszej kolejności warto sprawdzić ofertę danej firmy. Im bardziej kompleksowo zakład będzie obsługiwać klientów, tym więcej obowiązków zdejmujemy ze swoich barków. Drugim krokiem powinno być sprawdzenie opinii klientów. Należy zwrócić uwagę na to, czy nie jest to firma oferująca organizację pogrzebu. Firmy takie zlecają poszczególne zadania większym przedsiębiorstwom, przez co koszt całego przedsięwzięcia jest wyższy, tak jak ilość nieporozumień, które mogą wyniknąć z winy pośrednika. Istotną informacją, przy wyborze zakładu pogrzebowego, jest jego lokalizacja. Najlepiej wybrać taki, który znajduje się blisko domu i miejsca pochówku zmarłego. Zwrócić należy uwagę także na usługę transportu zwłok, tym bardziej w przypadku konieczności zwiezienia ich zza granicy. Auto w tym celu wykorzystywane powinno spełniać szereg wymogów sanitarnych i być odpowiednio oznakowane. Istotne może być także odprawianie pogrzebu np. w obrządku świeckim. Przed pogrzebem można spotkać się z mistrzem ceremonii. Osoba pełniąca tę funkcję powinna być empatyczna, dobrze zorganizowana i z dobrą dykcją. Mowa pogrzebowa powinna być napisana na podstawie życiorysu zmarłego. Można podać także informacje, które chcemy aby zostały powiedziane. Istotnym elementem też jest oprawa muzyczna. Wiele zakładów pogrzebowych wynajmuje muzyków, którzy mogą grać np. na trąbce lub skrzypcach, podczas ceremonii. Niejednokrotnie można również poprosić o konkretny utwór, który np. zażyczył sobie zmarły. Najbardziej istotnym elementem, na który przede wszystkim powinno się zwrócić uwagę, jest sposób podejścia przedstawicieli firmy do klienta. Osoba przychodząca do zakładu pogrzebowego powinna być traktowana z najwyższym szacunkiem, tak jak się to odbywa w firmie, którą prowadzi Pan ­­Piotr Pieluszyński. Istotnym pytaniem może być także, czy zakład posiada chłodnię. Będzie ono istotne, w przypadku śmierci osoby w domu. W takim przypadku zakład pogrzebowy musi przewieźć ciało zmarłego do chłodni, gdzie zostanie do momentu pogrzebu. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, ciało zostaje przetransportowane do chłodni szpitalnej.

Usługi dodatkowe

Istotną dodatkową usługą bez wątpienia będzie ubiór i kosmetyka zwłok, przed pogrzebem. Związana z tym jest tzw. toaleta pośmiertna. Polega ona na myciu, opatrywaniu ran, zamknięciu oczu itp. Można także skutecznie zatuszować zmiany naskórne, które były np. następstwem choroby. Część zakładów pogrzebowych posiada w swojej ofercie także organizację styp i przygotowanie nekrologów.

Opracowanie:

Podziel się