Materiał Partnera Ekshumacja zwłok - kiedy konieczna?

Ekshumacja zwłok - kiedy konieczna?

Zadaniem rodziny zmarłego jest zorganizowanie pogrzebu, który pozwoli godnie uczcić jego pamięć. W niektórych przypadkach okazuje się jednak, że jest konieczna zmiana miejsca pochówku. Ekshumacja zwłok może zajść jednak wyłącznie w konkretnych i uzasadnionych przypadkach, które reguluje polskie prawo. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ten proces i kiedy się go wykonuje.

Czym jest ekshumacja zwłok?

Wszystkie kwestie związane z pogrzebem są regulowane prawnie. Pod polskie prawo podlega również nakaz pochówku w określonym miejscu, którego nie można bezpodstawnie zmieniać. Wzbronione jest również samodzielne rozkopywanie grobu. Istnieją jednak uzasadnione sytuacje, które przyzwalają na ekshumację zwłok.

Ekshumacja zwłok to dwuetapowy proces, na który składają się: rozkopanie grobu, a następnie wyniesienie zwłok i przemieszczenie ich w inne miejsce pochówku. W niektórych sytuacjach wydobywane są w celu dokonania oględzin.

O ekshumacji zwłok wypowiada się pracownik Zakładu Usług Pogrzebowych Charon: Pierwszym krokiem do przeprowadzenia ekshumacji jest wypełnienie specjalnego wniosku, który kieruje się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wydobycie zwłok jest możliwe dopiero po uzyskaniu jego zgody.

W jakich sytuacjach i kiedy wykonuje się ekshumację?

Ekshumację zwłok wykonuje się wyłącznie w konkretnych i uzasadnionych sytuacjach. Należą do nich:

  • pojawienie się wątpliwości, co do personaliów osoby zmarłej oraz przyczyn śmierci,
  • likwidacja cmentarza,
  • proces postępowania dowodowego w sytuacji zabójstwa,
  • wola rodziny o przeniesieniu zwłok,
  • odkrycie dawnych cmentarzy oraz mogił w trakcie prac budowlanych lub archeologicznych.

Wśród większości przyczyn ekshumacji zwłok znajdują się sytuacje związane z przeprowadzeniem oględzin z udziałem lekarzy medycyny sądowej. Po wydobyciu zwłok pobierany jest materiał DNA, a także zastosowana nowoczesna technologia, pomagająca ustalić przyczyny śmierci.

Ze względu na niską temperaturę, w której zwłoki zachowają swoje właściwości, najdogodniejszym przedziałem czasowym na wykonanie ekshumacji zwłok jest okres od połowy października do połowy kwietnia, najlepiej w godzinach wczesnorannych.

Kto dokonuje ekshumacji zwłok?

Po uzyskaniu zgody przeprowadzeniem ekshumacji zajmuje się zakład pogrzebowy, który został ujęty we wniosku i jest pod kontrolą inspektora powiatowego. Zwłoki zostają przetransportowane do nowego miejsca w specjalnych warunkach.

Kwestia finansowa zależy od wielu czynników. Przede wszystkim należy uwzględnić wpłatę dla osoby zarządzającej cmentarzem, a następnie pokryć koszty samych usług zakładu. Całkowita cena ekshumacji różni się w zależności od materiałów, z których został wykonany grób, odległości między starym a nowym miejscem pochówku oraz liczby zwłok ulokowanych w jednym grobowcu.

Podziel się