Materiał Partnera Jak w prawidłowy sposób pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

Jak w prawidłowy sposób pozbyć się odpadów niebezpiecznych?

Każdy z nas w sposób intuicyjny domyśla się, czym są odpady niebezpieczne. Stanowią one niebywałe zagrożenie dla środowiska, a często również dla naszego zdrowia. Większość osób myśli jednak, że śmieci tego rodzaju wytwarzane są jedynie przez koncerny przemysłowe i pomniejsze firmy, działające np. w branży chemicznej. Niestety jest to błędne przekonanie, ponieważ odpady niebezpieczne mogą pojawić się również w naszym domu. Jak pozbyć się ich we właściwy sposób?

Odpady niebezpieczne, czyli jakie?

Jak już wspomniano- za odpady niebezpieczne uważa się wszystkie śmieci, które powodują skażenie środowiska naturalnego, a także wykazują negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Gospodarowanie takimi odpadami wymaga dużej kontroli, odpowiedzialności i prawidłowego podejścia, gdyż toksyny uwolnione do ekosystemu mogą wywołać w nim nieodwracalne zmiany. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że stajemy się bezpośrednimi ofiarami własnego niedbalstwa- substancje szkodliwe, które przedostaną się do gleby będą przecież obecne w roślinach, które na niej wyrosną. A rośliny i mięso stanowią dla nas główne źródło pożywienia. W konsekwencji trujemy więc sami siebie.

Według rozporządzenia Komisji Europejskiej jako odpady niebezpieczne klasyfikuje się wszystkie śmieci, które wykazują działanie toksyczne, żrące, wybuchowe, łatwopalne, rakotwórcze bądź zakaźne.

Odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych

W każdym polskim domu możemy znaleźć odpady, które śmiało można uznać jako niebezpieczne. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wyrzucenie ich do zwykłego kosza na śmieci to nie najlepszy pomysł. Co się do nich zalicza? Jak informuje specjalista z firmy Tompol, która zajmuje się – między innymi- zbiórką i transportem odpadów niebezpiecznych od firm budowlanych, rzemiosła i przemysłu  – do najczęściej spotykanych śmieci tego rodzaju należą:

  • przeterminowane leki,
  • uszkodzony sprzęt elektroniczny (pralki, lodówki, małe AGD),
  • zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
  • stare farby, lakiery, środki czyszczące i rozpuszczalniki,
  • rtęciowe termometry,
  • odpady azbestowe,
  • stare akumulatory i baterie,
  • środki ochrony roślin.

Należy pamiętać, że wyrzucanie odpadów niebezpiecznych wraz z odpadami komunalnymi może wiązać się z wysoką grzywną, Stare leki możemy oddać do apteki, zużyte baterie również zbierane są w wielu sklepach i przekazywane do utylizacji. Stary sprzęt RTV i AGD coraz częściej możemy zostawić w markecie w momencie, gdy wymieniamy go na nowy. Co z dużymi firmami, które odpady niebezpieczne produkują na większą skalę? Takie przedsiębiorstwa powinny nawiązać współpracę z rzetelną firmą transportową, która w sposób kompleksowy zadba o bezpieczny załadunek, przewóz i utylizację wytworzonych śmieci. Jest to istotne zarówno pod względem przestrzegania restrykcyjnych przepisów prawnych, jak i działania na rzecz środowiska, w którym wszyscy żyjemy.

Podziel się