Materiał Partnera Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Jak sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Śmierć nigdy nie czeka na odpowiedni moment, załatwienie spraw, ułożenie pewnych kwestii. Przychodzi wtedy, gdy świeczka się wypala, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy i nic nie można na to poradzić. Niejednokrotnie zdarza się, że nasza bliska osoba umiera podczas pobytu poza granicami kraju. Jakie formalności są niezbędne przy sprowadzeniu ciała z innego kraju?

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – dokumenty

Prawo do sprowadzenia ciała z innego kraju przysługuje najbliższej rodzinie, a więc małżonkowi, dzieciom, wnukom, prawnukom, rodzicom, dziadkom, rodzeństwu czy ciotkom.

W tym celu koniecznie trzeba wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zgody na dokonanie tych czynności. Podanie kierujemy do starosty lub prezydenta miasta. Do dokumentu należy dołączyć przetłumaczony na język polski akt zgonu bądź inny formularz, który poświadcza śmierć lub jej przyczynę. Władze państwowe muszą mieć jednoznaczne wskazanie, że powodem odejścia określonej osoby nie była choroba zakaźna. Tłumaczenie musi być dokonane przez przysięgłego tłumacza – podkreśla pracownik zakładu pogrzebowego Memento Mori z Brańska.

Podkreślić należy, że w tym przypadku nie ponosi się żadnych kosztów administracyjnych. Określona decyzja wydawana jest w ciągu trzech dni. Co więcej, transport ciała musi być zorganizowany w przeciągu trzech dni od uzyskania określonego pozwolenia. Następnie należy skierować swoje kroki do konsula, który ma placówkę na terenie kraju. W tym przypadku należy przedłożyć: odpis zupełny aktu zgonu, pozwolenie wydane przez prezydenta bądź starostę, zaświadczenie lekarskie wykluczające chorobę zakaźną. Gdy powodem było zabójstwo, potrzebna jest także zgoda policji na wywiezienie ciała z zagranicy.

Jakie zasady są ważne podczas transportu?

Trumna przeznaczona do przewiezienia zwłok musi być metalowa, a na jej dnie należy umieścić substancję chłonną. Istotne jest to, żeby była ona hermetycznie zalutowana. Czynności tej dokonują pracownicy zakładu pogrzebowego. Trumnę należy umieścić w drewnianej skrzyni. Jeżeli chodzi o urnę, to stosuje się taką samą zasadę. Gdy do transportu używamy samochodu, należy zadbać o odpowiednie oznakowanie auta.

Gdy przewiezienie ciała ma odbyć się samolotem, potrzebne są pewne procedury. Linie lotnicze mogą żądać aktu zgonu, pozwolenia konsula na wywóz ciała, a nawet zaświadczenia o balsamowaniu zwłok. Co więcej, wymagania dotyczą także konieczności podróżowania tym samym samolotem osoby, która zleciła przewóz zmarłego.

Opracowanie:

Podziel się