Materiał Partnera Ekspertyza i nadzór ornitologiczny

Ekspertyza i nadzór ornitologiczny

Świadomość ekologiczna mieszkańców miast jest coraz większa, a interwencja lokatorów w przypadku niszczenia siedlisk ptaków może wstrzymać prace remontowe na parę miesięcy. Ponadto ptaki, poza walorami estetycznymi, spełniają ważną rolę ograniczającą liczebność dokuczliwych owadów w miastach.

Ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna jest szczególnym rodzajem ekspertyzy środowiskowej, która skupia się wyłącznie na ptakach. Opisuje ona występującą w danym miejscu ornitofaunę, a także możliwe dla niej zagrożenia, np. związane z planowaną inwestycją. Opisuje metody ich minimalizacji i kompensacji. 

Efekty ekspertyzy:

 • Uzyskanie wiedzy o występowaniu gatunków chronionych na danym obiekcie, gdyż przypadku braku zasiedlenia przez gatunki chronione nie ma konieczności uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej.

 • Wykonywanie prac w sposób nie powodujący szkody w środowisku.

 • Możliwość skorzystania z pomocy specjalisty – ornitologa, który odpowiada prawnie za wykonaną dokumentację.

 • Możliwość dostosowania technologii i harmonogramu prac do okresu lęgowego stwierdzonych gatunków zwierząt (ograniczenie kosztów inwestycji).

 • Skrócenie czasu na uzyskanie koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem do inwestycji, uniknięcie opóźnień w harmonogramie prac.

Nadzór ornitologiczny

Polega na kontroli i nadzorowaniu przez doświadczonego ornitologa postępu prac budowlanych i remontowych, w taki sposób, aby nie naruszały one obowiązujących w Polsce przepisów ochrony gatunkowej.

Prowadzi się nadzór w okresie rozrodu gatunków chronionych. Etapy:

 • Nadzór nad wykonywaniem prac bez szkody dla gatunków chronionych.

 • Pomoc wykonawcy w zakresie wiedzy specjalistycznej (np. wskazanie miejsc zawieszenia skrzynek lęgowych i dla nietoperzy).

 • Potwierdzenie zakończenia okresu rozrodu przez poszczególne gatunki zwierząt.

 • Kontrola realizacji prac zgodnie z warunkami wydanych decyzji odstąpienia.

 • Informowanie organów ochrony przyrody, nadzoru budowlanego i policji, o przypadkach naruszania przepisów ochrony przyrody.

 • Sprawozdanie.

Kto może wykonywać ekspertyzę

Ornitolog podejmujący  się sprawdzenia  obiektu,  powinien  posiadać  doświadczenie  terenowe i znać dokładnie nie tylko obyczaje zwierząt zasiedlających budynki, ale także techniki i zakres prac podczas remontu budynku, w którym mogą znajdować się siedliska ptaków. 

Powinien posiadać, co najmniej, kilkuletnie doświadczenie zajmowania się dziko żyjącymi ptakami i nietoperzami, w tym gatunkami zasiedlającymi tereny zamieszkane przez człowieka.

Posiadane  doświadczenie  poświadczyć  przez  placówkę  naukową z którą współpracuje.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas