Materiał Partnera Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza jest bardzo ważna między innymi w przypadku inwestycji budowlanych lub przemysłowych w pobliżu terenów zielonych. Jej zadaniem jest określenie, czy określone działania nie zaszkodzą przyrodzie znajdującej się na danym terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza w niektórych przypadkach jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na rozpoczęcie działań inwestycyjnych. Co jej podlega i jak przebiega?

Co podlega inwentaryzacji?

Inwentaryzacji może podlegać kilka elementów przyrody na danym terenie. Można podzielić je na 3 główne grupy:

 • Inwentaryzacja fauny – jest najtrudniejszym typem inwentaryzacji przyrodniczej. Dotyczy zarówno kręgowców, jak i bezkręgowców. Zwierzęta stale się przemieszczają, dlatego ich obserwacja i zliczenie liczebności wymaga cierpliwości. Najlepsze efekty uzyskuje się wczesną wiosną, ale dla uzyskania miarodajnych wyników, badania warto przeprowadzić o każdej porze roku.
 • Inwentaryzacja flory – polega na przeprowadzeniu analizy fitosocjologicznej, a następnie stworzeniu mapy florystycznej. Przeprowadza się ją zarówno w lasach, jak i na zbiorowiskach nieleśnych, polach oraz odłogach.
 • Inwentaryzacja przyrody nieożywionej – najlepszą porą na jej przeprowadzenie jest okres wczesnej wiosny, kiedy roślinność jeszcze nie jest rozwinięta i można dokładniej zbadać elementy przyrody nieożywionej.

Inwentaryzacje fauny i flory znajdziesz między innymi w ofercie firmy ProEkoEkspert, której siedziba znajduje się we Wrocławiu.

Jak przebiega inwentaryzacja?

Inwentaryzacja jest przeprowadzana na terenie, którego dotyczy. Czas jej wykonywania oraz etapy zależą głównie od dwóch elementów:

 • Fenologii – związku między elementami przyrody a warunkami atmosferycznymi, klimatycznymi i porami roku.
 • Taxonu – okres bytowania inwentaryzowanego elementu przyrody.

Zazwyczaj inwentaryzacja przyrody ożywionej składa się z następujących etapów:

 1. Ustalenie granic badanego terenu.
 2. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji oraz map topograficznych.
 3. Zapoznanie się z tłem historycznym obszaru oraz dostępnymi publikacjami i projektami.
 4. Określenie budowy geologicznej i stworzenie szczegółowej mapy topograficznej.
 5. Zapoznanie się z fauną, florą i ekosystemami występującymi na danym terenie.
 6. Stworzenie kartogramu i zdjęcia fitosocjologicznego.
 7. Sporządzenie końcowych raportów.

Koszty inwentaryzacji są różne i zależą głównie od wielkości badanego obszaru oraz ogółu czynności, które muszą wykonać specjaliści. Zdarza się, że badaniom podlegają rozległe tereny, innym razem dotyczą wyłącznie niewielkiego obszaru, którego zbadanie przebiega szybko i sprawnie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas