Materiał Partnera Jak postępować po śmierci bliskiej osoby – przygotowanie pochówku

Jak postępować po śmierci bliskiej osoby – przygotowanie pochówku

Śmierć kogoś nam bliskiego jest zawsze bardzo trudnym przeżyciem. Zorganizowanie w tej sytuacji pochówku może być bardzo dużym wyzwaniem, na szczęście zakłady pogrzebowe oferują dużą pomoc w przygotowaniu uroczystości i jej odpowiedniej oprawy. Służą także radą w zakresie dopełnienie formalności związanych z pogrzebem, zarówno w urzędzie stanu cywilnego, jak i w kościele. Dowiedz się, jak przebiegają te formalności i uroczystości pogrzebowe, z naszego artykułu.

Formalności konieczne do przygotowania pochówku

Jeśli umrze bliska nam osoba, musimy przede wszystkim zdobyć kartę zgonu, gdyż jest ona świadectwem, że osoba faktycznie zmarła. Kartę tę wystawia lekarz, który stwierdza zgon. Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, jest to oczywiście proste, natomiast jeśli osoba zmarła w domu, musimy wezwać lekarza, do przybycia na miejsce i stwierdzenia zgonu. Z kartą zgonu możemy udać się od razu do zakładu pogrzebowego, którego pracownicy pokierują naszymi dalszymi krokami. Na pewno konieczne będzie zgłoszenie faktu śmierci osoby w urzędzie stanu cywilnego i uzyskanie aktu zgonu.

Podstawą do zawarcia umowy z zakładem pogrzebowym jest karta zgonu, ale już do uzyskania zasiłku pogrzebowego, do ustalenia godziny nabożeństwa z księdzem, czy miejsca pochówku na cmentarzu, konieczny będzie akt zgonu. Aby go uzyskać musimy wystąpić z wnioskiem do urzędu stanu cywilnego odpowiedniego dla miejsca zamieszkania zmarłego. O akt zgonu może wystąpić najbliższa rodzina, to jest małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni, a jeśli ich nie ma – osoby zamieszkujące ze zmarłym, osoby, które znalazły zmarłą osobę, a nawet administrator budynku, w którym zmarły mieszkał.

Jak wygląda przygotowanie do pogrzebu?

Osobę zmarłą możemy do pogrzebu przygotować sami – ciało może pozostać w domu do 72 godzin od śmierci, a w przypadku choroby zakaźnej nie dłużej niż 24 godziny. Możemy też zlecić przygotowanie firmie pogrzebowej. Pracownicy firmy świadczącej kompleksowe usługi pogrzebowe Memento Mori odbiorą ciało zmarłego z domu i przewiozą je do kostnicy zakładu. Przed pogrzebem ubiorą ciało w przygotowane przez nas ubranie i ułożą je w trumnie. Mogą też dokonać tanatotoalety, jeśli pożegnanie zmarłego odbywać się będzie przy otwartej trumnie. Ta usługa polega na kosmetycznym zatuszowaniu objawów choroby, czy rozkładu tkanek.

Zakład pogrzebowy przygotowuje nekrologi i klepsydry, oraz jest odpowiedzialny za odpowiednią oprawę pogrzebu. W jego gestii leży przetransportowanie trumny, bądź urny z prochami zmarłego, na nabożeństwo do kościoła, a następnie z kościoła na cmentarz. To pracownicy firmy pogrzebowej składają trumnę lub urnę do grobu. Często pomagają także przy organizacji transportu uczestników pogrzebu.

Opracowanie:

Dom pogrzebowy Memento Mori

Brodnica , Stary Plac Szkolny 7

Podziel się