Artykuł sponsorowany Co warto wiedzieć o wpisie do księgi wieczystej? 

Co warto wiedzieć o wpisie do księgi wieczystej? 

Nie da się ukryć, że w ostatnich latach rynek mieszkań intensywnie się rozwija, a coraz więcej ludzi decyduje się na ich zakup zamiast wynajmu. Ponadto duża część osób wolne środki inwestuje właśnie w zakup nieruchomości. Zgodnie z przepisami każdy lokal wybudowany po roku 1982 musi mieć założoną księgę wieczystą, a nowy właściciel zobowiązany jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Jak wygląda procedura? 

Czym właściwie jest księga wieczysta? 

Księgą wieczystą nazywany jest prowadzony publicznie rejestr zawierający najważniejsze informacje i stan prawny nieruchomości. W praktyce oznacza to, że właśnie w księdze wieczystej figurują podstawowe dane właściciela i ewentualnych współwłaścicieli oraz osób mających wieczyste prawo do użytkowania danego lokalu. Co niezwykle istotne dla osób dopiero zainteresowanych daną nieruchomością – w księdze wieczystej można także znaleźć informację o ograniczeniach i obciążeniach finansowych ciążących na lokalu, czyli tzw. hipotece. Zgodnie z przepisami w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 roku księgi wieczyste muszą być stworzone dla nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych, a także dla ograniczonych praw rzeczowych. Co prawda przepis ten nie dotyczy nieruchomości wybudowanych przed tą datą, jednak coraz więcej właścicieli i tak decyduje się na założenie księgi wieczystej. 

Kto musi dokonać wpisu do księgi wieczystej? 

Przy zakupie nieruchomości jedną z pierwszych czynności jest sporządzenie aktu notarialnego, a kolejno dokonania wpisu do księgi wieczystej. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na nowym właścicielu nieruchomości, który nabył ją na drodze kupna bądź przyjęcia spadku. Ponadto wszelkie zmiany danych dotyczących danego lokalu muszą zostać przez właściciela uwzględnione w księgach wieczystych. Do wpisu zobowiązany jest również notariusz, jeżeli dokument potwierdzający prawo własności został w całości sporządzony w formie aktu notarialnego.

Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej? 

Wpis do księgi wieczystej dokonywany jest na podstawie wniosku złożonego do sądu wieczystoksięgowego na urzędowym formularzu. Jak już wspomniano, w sytuacji umów zawartych w formie aktu notarialnego obowiązek przechodzi na notariusza. W Gdańsku takimi sprawami zajmuje się Kancelaria Notarialna prowadzona przez Paulinę Łukasiewicz. Notariusz wniosek o wpis do księgi wieczystej składa, bezpośrednio po sporządzeniu aktu notarialnego, poprzez formularz elektroniczny. Należy pamiętać, że od złożenia wniosku do wpisu do księgi wieczystej może upłynąć od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas