Materiał Partnera
Cechy dobrej floty transportowej do przewozu artykułów spożywczych

Cechy dobrej floty transportowej do przewozu artykułów spożywczych

Od tego, czy produkt spożywczy trafia do celu świeży i nieuszkodzony, zależą nie tylko przychody producentów i dystrybutorów żywności, ale przede wszystkim zdrowie konsumentów. Transport tego rodzaju artykułów to zatem wielka odpowiedzialność. Musi się on odbywać nie tylko w określonym czasie, ale też z wykorzystaniem odpowiednio wyspecjalizowanej floty.


Jedną z największych trudności w kwestii przewozu artykułów spożywczych jest fakt, że występują one w przeróżnych postaciach (płynna, stała, sypka itd.), mają też różne wymagania, jeśli chodzi o to, w jakich warunkach trzeba je transportować, by zachowały wysoką jakość. Dlatego też najlepsze floty dysponują co najmniej kilkoma rodzajami naczep, w których warunki te można nie tylko uzyskać i utrzymać, ale też kontrolować.

Pojazdy specjalistyczne

Mowa tutaj między innymi o pojazdach izotermicznych, w tym chłodniczych oraz lodowniach, w których panuje odpowiednia temperatura, a także właściwa wilgotność.

Parametry te muszą być stale monitorowane i rejestrowane, m.in. przez urządzenia zwane termografami, kontrolujące pracę zamontowanych w pojazdach agregatów – mówi przedstawiciel firmy transportowej Transmaster.

Wymogi prawne

Jest to jeden z prawnych wymogów dotyczących przewozu żywności, określonych regulacjami na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Stopień szczegółowości tego typu wytycznych może zobrazować chociażby przepis mówiący o tym, że świeże mięso czerwone musi być transportowane w temperaturze niższej niż +7 st. C, podczas gdy dla mięsa drobiowego granica ta wynosi już tylko +4 st. C.

Warunki sanitarne

Pojazdy przeznaczone do przewozu artykułów spożywczych powinny posiadać certyfikaty ATP, a ponadto spełniać też konkretne wymogi pod kątem higienicznym i sanitarnym. Wiąże się z tym chociażby konieczność wyposażenia ich w książki mycia i dezynfekcji, do których wgląd powinien być jawny. Sterylność nie tylko bowiem jest gwarantem zachowania świeżości produktów, ale też zapobiega przenikaniu zapachów.

Rozwiązania konstrukcyjne

Dobra flota pojazdów przystosowanych do transportu żywności musi poza tym cechować się implementacją rozwiązań ułatwiających załadunek i rozładunek towarów, które to czynności również mają wpływ na zachowanie walorów artykułów spożywczych. Pojazdy te powinny być więc skonstruowane tak, by uzyskać kompatybilność z różnymi rodzajami skrzyń, palet i innych opakowań, w zależności od charakteru chronionych nimi towarów (suche, mrożone, zapakowane, roślinne, zwierzęce etc.), które dzięki temu bezpieczne będą również podczas samego transportu.

Podziel się