Materiał Partnera Na czym polega przygotowywanie deklaracji Intrastat?

Na czym polega przygotowywanie deklaracji Intrastat?

Czy wiesz o tym, że Intrastat to rodzaj prowadzonej statystyki dotyczącej handlu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej? Deklaracja obejmuje niezbędne informacje, takie jak spis towarów przywożonych z terenu Wspólnoty lub wywożonych na jej obszar. Zbieraniem tych danych zajmują się odpowiednie służby oraz agencje celne. Sprawdź, jak poprawnie przygotować deklarację Intrastat.

W jakim celu sporządza się deklarację?

Intrastat odnosi się do obrotu towarowego realizowanego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Podmioty takie jak: służby celne czy ich przedstawiciele są zobowiązane do przekazywania danych zawierających ilość obrotów. Deklaracja Intrastat odnosi się do tych towarów, których wymiany dokonano w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. Zgłoszenia należy dokonać do 10. dnia następnego miesiąca. Można je wypełnić osobiście lub przez określonego przedstawiciela np. agenta celnego, doradcę podatkowego czy radcę prawnego. Warto skorzystać z usług osoby odpowiedzialnej i kompetentnej. 

Przedstawiciel Agencji Celnej Interlog z Poznania dodaje: mamy wieloletnie doświadczenie w branży celno-podatkowej. Naszym zadaniem jest m.in. prowadzenie usług celnych oraz podatkowych. Ponadto oferujemy prowadzenie statystyki wewnątrzwspólnotowej, w ramach której przygotowujemy deklaracje Intrastat.

Jak przygotować deklarację?

Przygotowanie deklaracji Intrastat jest określone w Ustawie o Prawie Celnym z dnia 19.03.2004 roku. Do jej wypełnienia zobowiązane są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które kupują lub sprzedają towar (zdefiniowany przepisami) o określonej wartości (odmienny próg dla przywozu i wywozu). Za ustalenie podstawowego progu statystycznego – określonego na dany rok – odpowiada Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Warto dodać, że urzędem właściwym do którego przekazywana jest informacja ze zgłoszenia jest Izba Celna w Szczecinie. Deklarację Intrastat można przygotować na dwa sposoby: w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie elektronicznej. W formularzu należy wypełnić pola dotyczące m.in.: okresu sprawozdawczego (danego miesiąca), kodu izby celnej, odbiorcy i przedstawiciela, łącznej liczbie pozycji oraz wartości, a także szczegółowego opisu towaru.

Nieprawidłowo wypełniona deklaracja… Co dalej?

Jeśli doszło do sytuacji, że deklaracja została wypełniona w sposób nieprawidłowy, należy jak najszybciej dokonać jej korekty. Zmiana może dotyczyć poszczególnych danych deklaracji lub anulowaniu czy dodaniu jakiejś konkretnej pozycji. Na uwagę zasługuje fakt, że w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji – administracja celna może (nawet trzykrotnie) – udzielić pisemnego upomnienia. Jeśli pomimo tego osoba zobowiązana nadal nie udzieli stosownej korekty – otrzyma karę pieniężną.

Podziel się