Artykuł sponsorowany Zasady działania magazynów portowych

Zasady działania magazynów portowych

Głównym obszarem działalności gospodarczej portów morskich jest magazynowanie towarów, co jest kluczowym elementem łańcucha dostaw. Praca w magazynach portowych wymaga specjalistycznej wiedzy oraz zaangażowania dużej ilości pracowników. Technologię magazynowania w dużej mierze determinuje rodzaj towarów, możliwości składowania, wielkość powierzchni magazynowej oraz przepisy prawne odnoszące się do magazynowania w portach morskich.

Czym jest proces magazynowania?

Proces magazynowania obejmuje przyjmowanie zamówień i ich realizację, krótko i długoterminowe  składowanie towarów we właściwych warunkach, przepływ, gromadzenie oraz przetwarzanie informacji, wydawanie towarów odbiorcom, obsługa zwrotów i zaopatrzenia czy prognozowanie popytu. Proces magazynowania wynika głównie z tego, że czas produkcji dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji, stąd opracowuje się specjalne programy magazynowania, rozmieszczenia magazynów w sieci dystrybucji oraz rozplanowania obiektów.

Na zagwarantowanie prawidłowych warunków przechowywania towarów duży wpływ ma technologia i technika magazynowania oraz odpowiednia infrastruktura, czyli budowle magazynowe i niezbędne urządzenia – zauważa nasz rozmówca reprezentujący firmę Vetro, która świadczy profesjonalne usługi logistyczno-spedycyjne oraz oferuje usługi przeładunkowo-składowe towarów.

Rodzaje magazynów

Magazyny możemy podzielić według:

  • przeznaczenia, czyli magazyny przemysłowe, dystrybucyjne oraz rezerwowe,
  • rozwiązań techniczno-organizacyjnych – zapewniające bezpośredni dostęp do jednostek ładunkowych, bez bezpośredniego dostępu lub z częściowym dostępem,
  • postaci przechowywanych materiałów – mowa tutaj o materiałach sypkich, sztukowych lub płynnych,
  • warunków przechowywania – towary dzielone są na te, które wymagają specjalnych warunków przechowywania, na te, które ich nie wymagają oraz takie, które stwarzają zagrożenie,
  • odporności na narażenia klimatyczne – odporne, nieodporne oraz częściowo odporne na narażenia klimatyczne,
  • grup i rodzajów budowli magazynowych – tzn. magazyny niskiego, średniego i wysokiego składowania. Budowle magazynowe mogą być otwarte, np. skład materiałów budowlanych lub kontenerów transportowych, półotwarte, czyli towary wymagające ciągłego przepływu powietrza i zamknięte, czyli w pełni zabudowane hale magazynowe, nadziemne lub podziemne.

Usługi przeładunkowo-składowe realizowane są przez firmy, które świadczą usługi logistyczno-spedycyjne, np. w oparciu o magazyn portowy w Gdańsku, gdzie zarówno przygotowywanie towarów do transportu morskiego, jak i inne etapy procesu logistycznego realizowane są z zachowaniem najwyższej jakości usług. Nie zapominajmy, że bezpieczna i bezkolizyjna praca w magazynie portowym i nie tylko wymaga dobrej znajomości obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas