Materiał Partnera Marzenia chłopca

Marzenia chłopca

Siedząc na gałęzi przydrożnego drzewa, chłopiec obserwował przejeżdżające pojazdy, co chwila wpadając w zachwyt na widok co oryginalniejszego samochodu. Mimo, że był bardzo zdolnym uczniem, jego marzenia dotyczyły wielkich, transportowych tirów. Już od jakiegoś czasu zdecydował, że zostanie kierowcą, nie przyjmując do wiadomości argumentacji rodziców, mających większe aspiracje dotyczące syna.

Konsekwencja i samozaparcie

Młody człowiek nie wybrał elitarnego liceum, ale technikum mechaniczne, jedyną szkołę o pożądanym kierunku w okolicy. Nie chciał, co prawda być mechanikiem samochodowym, ale szkoła umożliwiała uzyskanie prawa jazdy, także kategorii C.

Tu można by zakończyć spełnianie marzeń, gdyż po skończeniu szkoły mężczyzna zaczął pracować w firmie transportowej jako kierowca. Jednak inteligencja i ambicja, już po kilku latach ujawniła niedosyt wyzwań w pracy za kółkiem. Bycie podwładnym, jeżdżącym na zlecenie, nie było tym czego szukał ponadprzeciętny mózg. Jego możliwości potrafiły o wiele więcej, był żądny większego wysiłku intelektualnego.

Postanowił zostać szefem firmy transportowej.

Jak założyć firmę transportową

Wybrał studia z zarządzania i marketingu, nadal pracując jako kierowca, zbierając pieniądze na start swojej firmy.

Nie było to oczywiście tak szybko. W między czasie zdążył się ożenić, założyć rodzinę.

Żeby stworzyć firmę transportową musiał spełnić następujące warunki:

  • posiadać stałą i rzeczywistą siedzibę, z odpowiednim zapleczem i parkingami,
  • posiadać certyfikat kompetencji zawodowych,
  • uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • uzyskać licencję wspólnotową lub licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • posiadać zdolność finansową, która zapewni płynność w prowadzeniu firmy transportowej.

Należy również spełnić warunek dobrej reputacji. Jest spełniony, gdy nie ciążą na kandydacie żadne poważne zarzuty: wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnego naruszenia przepisów krajowych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego, o ruchu drogowym, czy też dotyczące płac i warunków zatrudnienia, odpowiedzialności zawodowej lub handlu ludźmi i narkotykami.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce świadczyć usługi tylko w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, również musi uzyskać odpowiednią licencję oraz certyfikat kompetencji zawodowych oraz określić numer PKD dla firmy transportowej. Czyli ukierunkować jej działalność. Z czasem można rozwijać zakres działalności.

Prowadzenie firmy transportowej jest w Polsce dopuszczalne w każdej formie działalności poza spółkę partnerską. Najczęściej wybierana jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czyli wpis osoby fizycznej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Po wybraniu formy działalności, przedsiębiorca musi zdecydować się na formę opodatkowania firmy transportowej. Do wyboru ma opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowanie działalności firmy transportowej kartą podatkową nie jest możliwe.

Trzeba też firmę ubezpieczyć i założyć bankowe konto firmowe. I zająć się marketingiem.

Opracowanie:

Podziel się