Materiał Partnera Czy ładunki znajdujące się w transporcie można śledzić?

Czy ładunki znajdujące się w transporcie można śledzić?

Transport odgrywa na rynku szczególną rolę – nie tylko generuje PKB, ale też jest niezbędny dla rozwoju innych gałęzi gospodarki, umożliwia dotarcie z towarem na nowe rynki zbytu, poszerzanie działalności. Mając na uwadze interes swoich klientów, firmy specjalizujące się w transporcie sięgają po nowoczesne technologie cyfrowe, umożliwiające nie tylko śledzenie ładunku na drodze, ale też kontrolowanie jego stanu.

Śledzenie i nie tylko

Czy klient ma możliwość śledzenie nadanego przez siebie ładunku w drodze do celu? Odpowiedź brzmi: tak, w dzisiejszych czasach standardem jest, że firmy transportowe udostępniają nadawcom możliwość sprawdzenia, gdzie znajduje się ich towar.

- Każdy pojazd transportowy wyposażony jest w nawigator GPS oraz inne urządzenia i systemy śledzenia satelitarnego – mówi przedstawiciel firmy transportowej IntradeGłównym zadaniem tych technologii jest ułatwienie pracy kierowcy, wskazują mu one drogę i obliczają szacunkowy czas przybycia na miejsce dostawy. Za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej również klient może uzyskać dostęp do danych z nawigacji, by zobaczyć, w którym dokładnie miejscu znajduje się pojazd z jego ładunkiem na pokładzie.

Ale to tylko jedna z możliwości, jaką oferują współczesne technologie. Klient może również uzyskać dane z innych urządzeń zamontowanych w pojeździe, na przykład rejestratorów wideo oraz czujników temperatury. Z pomocą tych pierwszych możemy ocenić, czy transport przebiega prawidłowo, zgodnie z przepisami i nie stwarza zagrożenia dla ładunku, drugie zaś pozwalają sprawdzić, czy w komorze ładunkowej pojazdu panują odpowiednie warunki (ważne w przypadku towarów takich jak łatwo psująca się żywność czy leki). Specjalne czujniki mogą być umieszczane również wewnątrz ładunku w celu sprawdzenia, czy nie zostały one skradzione.

Dlaczego warto korzystać z monitoringu transportu?

Technologie umożliwiające śledzenie ładunku na trasie są przydatne dla obu stron umowy na przewóz – klienta zlecającego transport oraz firmy, która się tego zadania podejmuje. Klientowi pozwalają one na bieżące i osobiście sprawdzić, gdzie znajduje się jego ładunek, czy nie został skradziony, czy jest przewożony w odpowiednich warunkach i czy zostanie dowieziony na czas. Sprawny i bezpieczny transport jest ważny nie tylko z przyczyn finansowych, ale też wizerunkowych – jeśli ładunek dotrze do adresata z opóźnieniem lub zostanie uszkodzony, winą za to może zostać obarczony również nadawca. Z drugiej strony dane z monitoringu używane są przez firmy transportowe jako dowód w sytuacjach spornych.

Podziel się