Materiał Partnera Zasady impregnacji drewna

Zasady impregnacji drewna

Drewno to jeden z najchętniej wykorzystywanych materiałów do produkcji mebli, stolarki okiennej czy podłóg. Jakość i trwałość gotowych elementów uzależniona jest nie tylko od gatunku drewna, ale również od tego, jak zostało ono zaimpregnowane. Celem impregnacji jest zabezpieczenie drewna przed wpływem wilgoci, temperatur, ognia oraz mikroorganizmów takich jak grzyby i pleśń poprzez nasączenie go odpowiednimi preparatami.

Jak impregnuje się drewno

Drewno przeznaczone do konstrukcji danych przedmiotów, np. ram okiennych czy mebli powinno zostać zaimpregnowane przed ich złożeniem – niedopuszczalne jest impregnowanie już gotowych produktów, każdy ich element powinien zostać zaimpregnowany osobno, gdyż tylko w ten sposób drewno zostanie zabezpieczone na całej powierzchni. Bardzo istotne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgotności drewna – przyjmuje się, że współczynnik ten powinien wynosić od 15 do 18%. Zbyt mokre drewno nie nasiąknie impregnatem, natomiast zbyt suche może zostać uszkodzone w procesie impregnacji.

Obróbka drewna

Elementy drewniane powinny przed impregnacją całkowicie przejść proces obróbki mechanicznej. Jeśli już po impregnacji drewno będzie ponownie obrabiane, np. w celu korekcji ich wymiarów, konieczne będzie ponowne impregnowanie tego samego elementu. To z kolei wiązać się będzie ze stratą czasu potrzebnego na wchłonięcie się impregnatu i wyschnięcie drewna.

Nakładania impregnatu

Preparaty impregnacyjne mogą być nakładane na trzy sposoby: przez malowanie pędzlem, natrysk oraz kąpiel, czyli bezpośrednie zanurzenie elementu drewnianego w naczyniu z impregnatem. Dwie pierwsze metody wykorzystywane są powszechnie, pozwalają wprowadzić impregnat do 2 mm w głąb struktury drewna i w ten sposób zabezpieczyć je przed wpływem grzybów. Nie są jednak skuteczne, jeśli elementy drewniane będą miały bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi, a więc wilgoć, bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury czy promieniowanie słoneczne. Kąpiel umożliwia wprowadzenie impregnatu na głębokość nawet 10 mm. Istnieją dwa warianty kąpieli: kąpiel gorąca, w której impregnat podgrzewany jest do temperatury 70-80 stopni C, co zwiększa jego wchłanianie oraz kąpiel gorąco-zimna. W tym drugim wariancie pierwszym etapem jest zanurzenie drewna w gorącym impregnacie – powietrze zawarte w drewnie zostaje z niego wyparte, a na jego miejsce wsiąka impregnat. Następnie drewno nurzane jest w impregnacie zimnym, jego niska temperatura sprawia, że drewno stabilizuje się w zakresie nasiąkliwości. Następnie nadmiar impregnatu jest usuwany, a element drewniany poddany suszeniu. Przyjęta metoda impregnowania oraz jej skuteczność uzależniona jest od kilku czynników, takich jak gatunek i wilgotność drewna, jego przeznaczenie oraz rodzaj impregnatu.

Produkcją wysokiej drewna zajmuje się Tartak Hajduczek z Jejkowic.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas