Materiał Partnera Rodzaje oraz kryteria wyboru wodomierzy do domu

Rodzaje oraz kryteria wyboru wodomierzy do domu

Wodomierze powinny być instalowane na przyłączu, które doprowadza wodę do budynku. Wybierając konkretny produkt do swojego domu warto poznać budowę oraz rodzaje wodomierzy dostępnych na rynku. To znacznie ułatwi dobranie odpowiedniego modelu. W poniższym artykule przeczytacie podstawowe informacje na temat wodomierzy oraz zasady, jakimi należy kierować się podczas ich zakupu.

Rodzaje wodomierzy

Podstawową różnicą w budowie wodomierzy przeznaczonych do pomiaru zużycia wody pitnej jest konstrukcja układu, który zlicza ilość przepływającej wody.” – wyjaśnia specjalista z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu. Jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe możemy wyróżnić dwa rodzaje wodomierzy – śrubowe i skrzydełkowe.
Wodomierze śrubowe są stosowane powszechnie przez zakłady wodociągowe. Montowane są w budynkach rodzinnych pełniąc rolę wodomierzy głównych. Wodomierze skrzydełkowe, czyli wirnikowe, znajdują zastosowanie jako wodomierze domowe w budynkach wielorodzinnych oraz budynkach jednorodzinnych.
Warto zaznaczyć, że do wody ciepłej i zimnej stosowane są różne rodzaje wodomierzy. Pierwszy z nich umożliwia przepływ wody o temperaturze do 90 stopni (niektóre modele do 130 stopni). Drugi typ przeznaczony jest do wody o temperaturze do 50 stopni. Omawiane rodzaje wodomierzy oznaczone są odpowiednio kolorem czerwonym (woda ciepła) lub niebieskim (woda zimna). Co istotne wodomierz przeznaczony do wody ciepłej jest droższy. Wynika to z zastosowania do jego budowy materiałów o większej odporności termicznej.

Wybór wodomierza

Wodomierz możemy wybrać na własną rękę, niemniej jednak w wielu przypadkach to zakład wodociągów określa jego specyfikację. Brak wytycznych nie oznacza możliwości wyboru dowolnego urządzenia. Kupując wodomierz powinniśmy zweryfikować czy posiada on stosowne dokumenty. Chodzi przede wszystkim o :
- atest Głównego Urzędu Miar dopuszczający produkt do użytku,
- atest higieniczny PZH dopuszczający wodomierz do kontaktu z wodą pitną,
- aprobatę techniczną,
- dokumentację międzynarodową zawierającą akredytacje oraz ISO.
Rzetelny producent powinien podać także numery atestów oraz dopuszczeni, które otrzymał oferowany przez niego wodomierz.

Parametry urządzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę to:
- nominalny strumień objętości [m3/h],
- maksymalny strumień objętości [m3/h], powyżej którego następuje wyraźny spadek ciśnienia wody,
- minimalny strumień objętości [m3/h], poniżej którego błąd pomiaru może być wyższy od dopuszczalnego,
- średnica [mm].
W przypadku mieszkania wartość strumienia nominalnego powinna wynosić 1,0 lub 1,5 m3/h. W domu jednorodzinnym – 2,5 m3/h. Średnica nominalna dla mieszkania i domu wynosi najczęściej DN15 lub DN20. Można zastosować mniejszą średnicę. Niedopuszczalny jest montaż wodomierza o większej średnicy.
Wybór wodomierza jest sprawą dosyć istotną. Kupując konkretny model należy sugerować się przede wszystkim wytycznymi zakładu wodociągów oraz zgodnością z normami obowiązującymi w naszym kraju.

Podziel się