Materiał Partnera W jakie wyposażenie technologiczne powinna być zaopatrzona przemysłowa oczyszczalnia ścieków?

W jakie wyposażenie technologiczne powinna być zaopatrzona przemysłowa oczyszczalnia ścieków?

Produkcja przemysłowa jest nierozerwalnie powiązana z emisją różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym także ścieków. Aby praca w zakładach przemysłowych odbywała się w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska, niezbędna jest odpowiednia utylizacja odpadów, a co za tym idzie również oczyszczanie ścieków. Jakie dokładnie elementy technologiczne wchodzą w skład wyposażenia przemysłowych oczyszczalni ścieków?

Przemysłowe oczyszczalnie ścieków

Istnieje kilka rozwiązań stosowanych przez firmy w celu oczyszczania ścieków. Jedną z opcji jest podłączenie do kanalizacji miejskiej, co jednak nie zawsze wchodzi w grę. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z szamba i usługi wywozu nieczystości, przy czym trzeba tu nastawić się na związane z tym koszty i ograniczenia. Za najlepszą metodę pod względem ekonomicznym i ekologicznym - w szczególności dla większych zakładów przemysłowych - uznaje się budowę własnej oczyszczalni ścieków. Z tego rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa działające w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w produkcji spożywczej, włókiennictwie czy przemyśle papierniczym.

Wyposażenie przemysłowych oczyszczalni ścieków

Technologie wykorzystywane w przemysłowej oczyszczalni ścieków powinny być dobrane pod kątem specyfiki i skali prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo działalności, a także ilości i rodzaju generowanych zanieczyszczeń. Do podstawowych elementów wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków należą:

  • kraty i sita – w zależności od potrzeb mogą być to elementy ręczne bądź mechaniczne, gęste lub rzadkie. Kraty służą do wstępnego oczyszczenia ścieków polegającego na oddzieleniu większych zanieczyszczeń;
  • Zgarniacze – umożliwiają wygarnianie osadzających się zanieczyszczeń gromadzących się na dnie osadnika;
  • Osadniki i piaskowniki – pozwalają na oddzielenie zanieczyszczeń w postaci piasku, żwiru oraz tłuszczu;
  • Mieszadła – wymuszając ruch cieczy, zapobiegają procesowi sedymentacji, dzięki czemu zapewniona zostaje cyrkulacja ścieków i nie dochodzi do osadzania się zanieczyszczeń w zbiornikach;
Trzeba przy tym pamiętać, że poza oczyszczaniem wstępnym, w zakładach przemysłowych wykorzystuje się metody oczyszczania biologicznego oraz chemicznego, w związku z czym wyposażenie takiego obiektu może obejmować systemy dozowania, reaktory biologiczne bądź flokulatory. - Wymienia przedstawiciel firmy Contecsim, która specjalizuje się w gospodarce wodno-ściekowej. - Ponadto do elementów przemysłowych oczyszczalni ścieków należy również aparatura pomiarowa, układy automatyki oraz systemy transportowe, np. przenośniki.

Tak kompleksowo wyposażona oczyszczalnia pozwoli na sprawną utylizację ścieków.

Podziel się