Materiał Partnera Produkcja kształtek segmentowych

Produkcja kształtek segmentowych

Kształtki segmentowe stanowią bardzo ważne elementy armatury sieciowej kanalizacyjnej, a także wodociągowej. Ich produkcją na terenie Polski zajmują się wyspecjalizowane ośrodki przemysłowe, a rynek jest bardzo zmonopolizowany. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, dzięki któremu w obrocie handlowym znajdują się tylko najwyższe jakościowo wyroby. Produkowane są one i dystrybuowane przez kilka dużych firm o ogromnym znaczeniu gospodarczym.

Wykorzystanie kształtek segmentowych

Kształtki segmentowe stanowią najczęściej elementy prefabrykacyjne do takich konstrukcji zaliczanych do armatury sieciowej, jak stacje uzdatniania wody, stacje, pomp, rurociągi zbiorników wodnych i bagrowania rzek, czy też przepompownie ścieków oraz instalacje przemysłowe, które wykorzystują wodę w procesach technologicznych. Szerokie zastosowanie tego typu wyrobów powoduje, że rynek produkcyjny w Polsce w tym sektorze gospodarczym bardzo mocno się rozwija.

Producenci armatury sieciowej i przemysłowej

Jak już wspomniano na terenie Polski działa kilka dużych ośrodków przemysłowych, zajmujących się produkowaniem kształtek segmentowych. Firmy te są monopolistami na rynku, nasycając zapotrzebowanie na tego typu wyroby. Niewielka ilość przedsiębiorstw zajmujących się procesami technologicznymi prefabrykacji kształtek segmentowych wpływa na wysoką jakość samych produktów, a także na poziom obsługi klientów. Wielokrotnie są nimi duże firmy wykonawcze zamówień publicznych, które nie mogłyby być obsługiwane przez małe podmioty produkcyjne – te na rynku armatury przemysłowej odgrywają niewielkie znacznie. Sukces osiągają zaś tak szeroko wyspecjalizowane przedsiębiorstwa jak, Tako Armatura Rurociągi Sp. z o.o.

Rodzaje kształtek segmentowych

Kształtki segmentowe produkuje się najczęściej na specjalne zamówienia według precyzyjnych projektów zleceniodawcy. Wśród wyrobów zaliczanych do tego typu elementów armatury sieciowej zalicza się łuki segmentowe (np. łuki segmentowe od d90 mm do d1200 mm,), trójniki (np., trójniki kołnierzowe), trójniki kątowe (np. 45° i 60° od d90 mm do d630 mm,), czwórniki, rozdzielacze do pomp ciepła, uskoki do kanalizacji podciśnieniowej (np. d90 mm do d800 mm,), a także prefabrykaty z PE – zgrzewane doczołowo, czy mufinowo.

Z czego wykonywane są kształtki segmentowe?

Kształtki segmentowe produkowane przez najlepsze ośrodki przemysłowe muszą posiadać bardzo wysokie parametry techniczne. To dlatego do ich wykonawstwa wykorzystuje się rury PE-HD (polietylen wysokiej gęstości), PE-RC (polietylen warstwowy), a także PP (polipropylen). Ważne jest również przestrzeganie w procesach technologicznych wszystkich norm polskich i europejskich, między innymi PN-EN 12201 zgodnej z systemami jakościowymi ISO 9001 i ISO 14001. Warto również wiedzieć, że grubość ścianek kształtek segmentowych w miejscu łączenia z rurą powinna być taka sama jak sama grubość rury.

Podziel się