Materiał Partnera Na czym polega analiza chromatograficzna?

Na czym polega analiza chromatograficzna?

Techniki analityczne pozwalają na dokładne badanie substancji na poziomie cząsteczkowym i atomowym. Dzięki lepszemu ich poznaniu możemy tworzyć nowe materiały, leki i preparaty używane codziennie w warunkach domowych i w wielkim przemyśle. Jednym ze sposobów badania jest analiza chromatograficzna. Na czym polega, jakie jej rodzaje są przeprowadzane i czemu służy?

Czym jest chromatografia i czemu służy?

Analiza chromatograficzna jest stosowana do badania składu mieszanin lub ich rozdzielania. O tym, jak przebiegają badania chromatograficzne, opowiada specjalistka z laboratorium badawczego, który na co dzień współpracuje także z portalem Świat Usług:

Każda analiza chromatograficzna, niezależnie od typu, poprzedzona jest rozdzieleniem mieszaniny substancji. Żeby to zrobić, przepuszczamy substancję przez złoże, które absorbuje badaną substancję. Następnie przez złoże przepuszcza się tzw. eluent, który wymywa absorbowaną mieszaninę. Ponieważ każda substancja wymywa się inaczej, możemy na tej podstawie określić skład mieszaniny.

Proporcje substancji tworzących mieszaninę są bardzo ważne dla jakości i właściwości wyrobu. Nawet niewielkie odchylenia od normy mogą powodować, że np. lek zadziała inaczej. Dlatego analizy chromatograficzne są istotnym elementem badania bezpieczeństwa i jakości substancji używanych m.in.  w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym.

Rodzaje analiz chromatograficznych

Obecnie w laboratoriach wykorzystuje się różne techniki analiz chromatograficznych. Różnią się one rodzajem eluentu (substancji wymywającej) lub złożem, przez które przepuszcza się analizowaną mieszaninę. Pod względem rodzaju eluentu wyróżniamy chromatografię:

  • gazową (eluent ma postać gazu, może to być np. wodór),
  • cieczową (eluent jest płynnym rozpuszczalnikiem)
  • nadkrytyczną (eluent ma postać substancji w stanie nadkrytycznym – jej temperatura i ciśnienie przekraczają punkt krytyczny).

Innym kryterium podziału jest to, jakie złoże wykorzystuje się do absorbowania badanej substancji. Pod tym względem wyróżnia się chromatografię:

  • planarną (i podtypy: cienkowarstwową, bibułową),
  • kolumnową,
  • powinowactwa,
  • jonowymienną.

W każdej z tych metod badań technologicznych rozdzielenie składników mieszaniny następuje nieco inaczej. Mogą temu służyć siły kapilarne, grawitacja, filtracja, oddziaływania chemiczne między złożem a badaną substancją lub oddziaływania jonowe.

Rodzaj chromatografii dostosowuje się do analizowanej mieszaniny. Obecnie do przeprowadzania analiz wykorzystuje się wyspecjalizowane precyzyjne urządzenia, np. kolektory frakcji.

Podziel się