Materiał Partnera Metody badań nieniszczących

Metody badań nieniszczących

Badania nieniszczące urządzeń i konstrukcji wykonuje się w celu dostarczenia informacji oraz oceny wad odnośnie do nieciągłości materiału. Dzięki nim możliwe jest zapobiegnięcie awarii oraz tragicznego w skutkach wypadku. Zaletą tych badań jest to, że po ich zakończeniu można szybko powrócić do pracy. Najczęściej wykonuje je się przy naprawach oraz modernizacji urządzeń, które podlegają nadzorowi technicznemu. Jakie są metody badań nieniszczących

Metody badań nieniszczących

Metoda wstępną wykonywaną w zakresie badań nieniszczących jest badanie wizualne. Polega ono na bezpośrednim – oko, a także pośrednim – przez lupę, wykryciu i ocenie nieciągłości występujących w obiekcie. Badanie wizualne jest najczęściej wykonywane w połączeniu z inną metodą. Kolejną techniką rozpoznania nieciągłości jest badanie penetracyjne. To łatwa metoda wykorzystująca zjawisko wnikania cieczy w głąb defektów urządzenia. Badanie magnetyczno-proszkowe to następny sposób na ocenę stanu technicznego konstrukcji. Należy do najbardziej czułych i tym samym wiarygodnych metod. Polega na namagnesowaniu badanego narzędzia, a następnie wykryciu magnesowego pola rozproszenia, które występuje w miejscu z nieciągłością. Najlepszą wykrywalność osiąga się wtedy, gdy kierunek ułożenia defektu jest prostopadły do kierunku siły pola magnetycznego. Badania nieniszczące mogą być przeprowadzane także metodą ultradźwiękową. Polega ona na wprowadzeniu fal ultradźwiękowych do obiektu, które są odbijane przez nieciągłości. Ostatnią omówioną metodą jest badanie prądami wirowymi, które polega na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanej konstrukcji oraz  odbieraniu reakcji przez sondę badawczą.

Wykorzystanie badań nieniszczących

Badania nieniszczące wykorzystywane są w różnych dziedzinach. Metody znajdą swoje zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym, maszynowym czy rafineryjnym. Niektóre metody będą lepsze dla jednych branż, inne dla drugich. Właściwy dobór badań zapewniają wykwalifikowani inżynierowie z firmy Draco, którzy dysponują nowoczesnym sprzętem oraz posiadają odpowiednie certyfikaty. Metoda prądów wirowych sprawdzi się lepiej w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, natomiast badanie penetracyjne znajdzie swoje wykorzystanie w materiałach ferromagnetycznych, nieferromagnetycznych oraz metalicznych.

Opracowanie:

Draco Laboratorium Badań Nieniszczących

Gdańsk , Przyrodników 1B

Podziel się