Materiał Partnera Jakich odpadów nie wyrzucać do śmietnika?

Jakich odpadów nie wyrzucać do śmietnika?

Wielokrotnie zdarza się znaleźć zużyte baterie, zepsute kalkulatory, albo stare leki. Są to rzeczy, których nie powinno się wyrzucać do śmietnika, wraz z innymi odpadami. Grozi to zanieczyszczeniem i skażeniem środowiska substancjami, które powinny być wcześniej unieszkodliwione. Może uszczuplić to także nasze portfele, ponieważ za wyrzucanie do śmieci przedmiotów oznaczonych przekreślonym kontenerem, grozi grzywna w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Czego nie wolno wyrzucać i dlaczego?

W pierwszej kolejności należy wyróżnić baterie i akumulatory, ponieważ to właśnie one najczęściej lądują w śmietnikach, mimo że nie powinny. Zużyte baterie zawierają niebezpieczne dla człowieka metale ciężkie, takie jak rtęć lub ołów. Ich ilość w jednej baterii wydaje się niewielka, jest jednak wystarczająca, aby zabić człowieka. To samo tyczy się większości żarówek. Najczęściej używane w domach, żarówki energooszczędne i tak często spotykane w szkołach i firmach świetlówki, zawierają duże ilości rtęci. Dlatego właśnie nie mogą znaleźć się na wysypisku, razem z odpadami komunalnymi. Najbardziej niebezpieczne dla środowiska są jednak leki. Nawet przeterminowane są one aktywne biologicznie. Możemy sobie wyobrazić, jakie ilości różnego rodzaju związków chemicznych się tam znajdują. Wyrzucone do śmieci, skończą na składowisku odpadów. Tam nieunikniony jest ich rozkład i przedostanie się do gleby, zatruwając przy tym teren na dziesiątki lat. Niebezpieczne jest także wyrzucanie wszelkiego rodzaju sprzętów elektronicznych. W samym szkle kineskopowym znajduje się ołów, w lodówkach freon, a im dalej w las, tym gorzej. Ilości wykorzystywanej aktualnie przez człowieka elektroniki są olbrzymie. Jest to dobro cywilizacji, które na każdym kroku ułatwia nam życie. Trzeba jednak pamiętać, że bardziej niż pomóc, mogą zaszkodzić, jeśli nie zutylizujemy ich w odpowiedni sposób. Mogą one być bardzo groźne dla człowieka i środowiska.

Co zrobić z tego typu odpadami?

Odpady, które nie powinny lądować w ogólnym koszu na śmieci, najlepiej zbierać w osobnym pojemniku i wyrzucać w miejscach do tego przeznaczonych. W przypadku baterii są to specjalne pojemniki, które wielokrotnie widać w sklepach, galeriach handlowych, a także w szkołach. Akumulatory przyjmuje wiele skupów, takich jak FHU Jurex. Prowadzą oni także skup chłodnic i kabli, za które wydana zostanie także odpowiednia zapłata. Przepalone żarówki można oddać w sklepie, w którym je nabyliśmy. To samo tyczy się sprzętów elektronicznych. Te można zanieść także do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Stare leki można oddać do niektórych aptek. Przyjąć je też powinny wcześniej wspomniane PSZOKi. Niestety ilość szkodliwych odpadów w śmietnikach jest olbrzymia. Najgorszy jest fakt, iż wynika to w większości z lenistwa ludzi, a nie niewiedzy.

Podziel się