Materiał Partnera Czym jest kanalizacja kablowa i jak powstaje?

Czym jest kanalizacja kablowa i jak powstaje?

Kanalizacja telekomunikacyjna, teletechniczna czy też po prostu kablowa to określenia stosowane wobec systemu rur znajdujących się w budynkach oraz na zewnątrz budynków, który jest niezbędny do instalacji oraz przeciągania kabli sieci telekomunikacyjnych – koncentrycznych i światłowodowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak powinien wyglądać projekt tej infrastruktury oraz jego wykonanie.

Funkcjonalna kanalizacja teletechniczna

Kanalizacja kablowa występuje w dwóch rodzajach; pierwszy to kanalizacja żelbetowa, drugi to kanalizacja, której elementy są wyrobami z tworzyw sztucznych. W tym ostatnim przypadku na infrastrukturę telekomunikacyjną składają się:

 • studzienki kablowe,
 • rury kanalizacji kablowej,
 • osprzęt do łączenia kanalizacji (łączniki, kształtki),
 • zasobniki zapasów kabli.

Ponadto w instalacji obu typów muszą znaleźć się szafki, słupki, skrzynki i puszki kablowe. Nadal popularnym rozwiązaniem są prefabrykowane studnie z betonu, jednak rury polietylenowe nie pozostają daleko w tyle. O zaletach tego rozwiązania opowiemy szerzej w dalszej części artykułu.

Jeżeli kanalizacja kablowa ma pracować sprawnie, musi spełnić określone warunki. Powinna ona:

 • zapewnić łatwy dostęp do systemu kabli na wypadek przebudowy czy rozbudowy sieci,
 • być odpowiednio zabezpieczona i uszczelniona przed uszkodzeniami,
 • trwała i pojemna, by w razie rozbudowy pomieścić większą liczbę kabli,
 • dostosowana do wszystkich rodzajów kabli stosowanych w telekomunikacji,
 • zabezpieczona przed ingerencją ze strony osób trzecich.

W kanalizacji telekomunikacyjnej wyróżnić możemy kanalizację pierwotną. To system rur ułożonych pomiędzy studniami kablowymi. W tej roli doskonale sprawdzają się rury polietylenowe lub polipropylenowe o średnicy 110 milimetrów. Do nich wciągane są rury HDPE o mniejszej średnicy – one tworzą infrastrukturę wtórną.

Projektowanie kanalizacji kablowej

W Polsce operatorami kanalizacji telekomunikacyjnej są wybrane podmioty działające w tej branży. Dostęp innych podmiotów do istniejącej już infrastruktury jest możliwy w ramach dzierżawy, na zasadach określonych w rozporządzeniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej – procedura wynajmowania kanalizacji kablowej nazywa się ROI, od angielskiego Reference Offer for Infrastructure. Natomiast przebieg prac związanych z budową tejże infrastruktury musi być zgodny z Prawem Budowlanym, a także zaleceniami producentów co do użycia stosowanych materiałów budowlanych. Poszczególne elementy muszą być przeznaczone do budownictwa komunikacyjnego. Przykładowo rury z tworzyw sztucznych produkowane przez Wortex-Bis mogą być bez przeszkód wykorzystywane w tworzeniu kanalizacji teletechnicznej na potrzeby budowy dróg czy obiektów inżynierskich drogowych i kolejowych.

Na potrzeby projektu infrastruktury teletechnicznej wykonuje się projekt budowlany oraz wykonawczy. Oba muszą być zgodne z lokalnymi wymogami dotyczącymi budowy infrastruktury technicznej oraz dróg. Konieczne jest też uzyskanie zgody, decyzji czy też opinii od odpowiednich organów, jeśli wymaga tego sytuacja. Podmiotem takim może być Zarząd Zieleni Miejskiej, jeżeli prace będą prowadzone na działkach ZZM, a także właściciele gruntów i spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli na ich działkach przebiegać będzie kanalizacja kablowa. W dokumentacji budowlanej muszą znaleźć się:

 • zgłoszenie lub wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz dokument potwierdzający uprawomocnienie tych dokumentów,
 • oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z Prawem Budowlanym i normami branżowymi,
 • kserokopia uprawnień budowlanych projektanta w branży telekomunikacyjnej,
 • pełnomocnictwo inwestora,
 • opis techniczny inwestycji,
 • zestawienie działek wykorzystanych w projekcie oraz informacja o typie posiadanego prawa do dysponowania nimi,
 • wypisy z ewidencji gruntów,
 • warunki techniczne wydane na realizację inwestycji,
 • tablice oraz obliczenia,
 • podstawowe zestawienie materiałów,
 • zestawienie rysunków – mapy poglądowej, planu sytuacyjnego, schematu kanalizacji kablowej,
 • dokumentacja jakościowa materiału,
 • płyta CD/DVD z elektroniczną wersją dokumentacji.

W dokumentacji wykonawczej nie trzeba zamieszczać dokumentów związanych z działkami objętymi inwestycją oraz informacji z ewidencji gruntów, ale dołączyć do niej należy karty katalogowe zaproponowanych urządzeń lub ich wymagane parametry.

Rury polietylenowe w kanalizacji telekomunikacyjnej

Jak już wspomnieliśmy, rozwiązaniem, które coraz bardziej doceniają inwestorzy, są elementy kanalizacji kablowej w tworzyw sztucznych. Rury polietylenowe wykorzystywane są w budowie kanalizacji wodociągowej, ale te same właściwości tego materiału sprawiają, że może on zostać wykorzystany również w telekomunikacji. Zalety polietylenu, a szczególnie polietylenu o dużej gęstości obejmują odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki chemiczne. Rury HDPE nie ulegają korozji, a ich żywotność sięga kilkudziesięciu lat. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oferują przy tym produkty o różnym przeznaczeniu. Rury PE oraz PP przeznaczone są do budowy kanalizacji kablowej pierwotnej. W kanalizacji wtórnej oraz jako rury osłonowe stosowane są rury HDPE.

Wyróżniamy tu trzy rodzaje rur telekomunikacyjnych. Pierwszy to rury polietylenowe (RHDPE) przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej wtórnej oraz rurociągów kablowych dla kabli telekomunikacyjnych, telewizji kablowej i innych podobnych celów. Są rowkowane i mają wewnętrzną warstwę poślizgową. Grubościenne rury polietylenowe przepustowe stosowane są w skrzyżowaniach linii telekomunikacyjnych z innym rodzajem zbrojenia terenu, a także przy przejściach przez cieki wodne. Również na skrzyżowaniach linii teletechnicznych z innymi zbrojeniami wykorzystywane są rury polietylenowe karbowane.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas