Materiał Partnera Czym jest i na czym polega gospodarka odpadami?

Czym jest i na czym polega gospodarka odpadami?

Niegdyś odpady kojarzyły nam się z ogromnym wysypiskiem śmieci lub można było je znaleźć w przydrożnym rowie. Dziś odpady mają inną wartość - stanowią bowiem źródło cennej energii. Odpady są dodatkowo surowcem, w którego wytwarza się nowe produkty, co nazywamy recyklingiem. Jak się okazuje, ogromne znaczenie na wymienione czynniki ma ich gospodarowanie. Gospodarkę odpadami reguluje obowiązujące prawo, co przekłada się na selektywną zbiórkę i recykling oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co jeszcze należy o tym wiedzieć?

Gospodarka odpadami

Jednym z najpoważniejszych problemów, które dotyczą współczesnej cywilizacji jest gospodarka odpadami. Problemem jest powstawanie odpadów, głównie ze względu na rosnącą liczbę ludności na świecie. Rozwój cywilizacji i postęp technologiczny sprawiają, że człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie.

Gospodarka odpadami to szeroko pojęty proces, który obejmuje takie czynności jak zbieranie, przetwarzanie oraz nadzór działań w tym zakresie. W późniejszym stadium gospodarka odpadami zajmuje się działaniami wykonywanymi w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Etapy, które się wykonuje podczas tego procesu to gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, recykling i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka i innych działań. Biorąc pod uwagę ich miejsce powstawania, odpady można podzielić na komunalne i przemysłowe.

Gospodarka odpadami to pojęcie szersze, aniżeli samo gospodarowanie nimi. Według art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, gospodarka odpadami to "wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami".

Sposoby zagospodarowania odpadów

Gospodarowanie odpadami opiera się na ich unieszkodliwianiu i odzysku. Odzysk odpadów polega na takim ich wykorzystaniu, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. Do przykładów odzysku zalicza się kompostowanie, spalanie oraz recykling.

Właściwa gospodarka odpadami polega na:

  • spalaniu i składowaniu tylko tych odpadów, których nie można przetworzyć,
  • ograniczaniu ilości powstawania odpadów,
  • kierowaniu do wtórnego wykorzystania (recyklingu) jako surowców wtórnych,
  • selektywnym zbieraniu odpadów (segregacja wg ustalonych rodzajów).

Gospodarką odpadami, jak i sposobami ich zagospodarowania, zajmuje się doświadczona firma działająca na terenie Lublina - Ekolog.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas