Materiał Partnera Chłodnie w przetwórstwie rybnym. Charakterystyka

Chłodnie w przetwórstwie rybnym. Charakterystyka

Przechowywanie ryb jest trudne, ze względu na charakterystykę tego produktu. Świeże ryby szybko ulegają zepsuciu, dlatego muszą być cały czas składowane w odpowiednio dobranych warunkach chłodniczych. Jakiekolwiek odstępstwa od precyzyjnie dobranych parametrów mogą powodować duże straty. Wszystkie elementy łańcucha chłodniczego w przetwórstwie, przechowywaniu, transporcie czy sprzedaży muszą działać perfekcyjnie.

 

Przechowywanie ryb

Ryby bardzo szybko tracą świeżość, ponieważ znajdujące się w mięsie bakterie i enzymy działają o wiele większym tempie w środowisku o podwyższonej temperaturze. Dla zachowania ryb w odpowiednim do spożycia stanie konieczne jest zapewnienie możliwie niskiej temperatury. W przypadku ryb świeżych będzie to zwykle temperatura między około –1 a 2°C. Ryby wędzone oraz przetwory rybne potrzebują schłodzenia do temperatury od 0 do 10°. Do uzyskania takich warunków konieczne jest stosowanie odpowiednich chłodni.

 

Jeśli ryby lub owoce morza i ich przetwory mają być dłużej składowane, potrzebne jest ich głębokie zamrożenie w temperaturze około –18°C. Do szybkiego zamrożenia i późniejszego przechowywania takich produktów konieczne jest wykorzystywanie mroźni, czyli budynków lub pomieszczeń, gdzie można zapewnić niską ujemną temperaturę oraz wysoką wilgotność powietrza.

 

Przetrzymywanie ryb w warunkach chłodniczych rozpoczyna się już na etapie ich transportu z miejsca połowu. Ryby są umieszczane w chłodzonych zbiornikach, przewożone do przetwórni w samochodach chłodniach, a na miejscu przebywają cały czas w warunkach obniżonej temperatury. Po przeprowadzeniu wszystkich procesów produkcyjnych trafiają do chłodni lub mroźni.

 

Chłodnie dla przemysłu rybnego

Chłodnie dla przemysłu rybnego mogą być budowane w dowolnej technologii, w zależności od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle są to budynki wolnostojące lub elementy całego kompleksu przetwórni. Konstrukcja obiektów przeznaczonych na chłodnie wykorzystuje najczęściej hale stalowe, w których elementy ścian i stropów są wykonywane z ze specjalnie do tego celu przeznaczonych płyt warstwowych. Materiał, z którego są produkowane, spełnia wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem żywności. Bardzo wyśrubowane są też współczynniki przenikania ciepła oraz szczelności, co ułatwia kontrolę atmosfery znajdującej się w chłodni. Cały osprzęt w postaci systemu chłodzenia, automatyki i sterowania jest zawsze dopasowany do kubatury budynku i wymaganej wydajności urządzeń – informuje ekspert z firmy WestFrost, która zajmuje się projektowaniem i budową chłodni i mroźni dla przemysłu rybnego.

 

Instalacje do wyposażania chłodni i mroźni przemysłowych mogą wykorzystywać różne systemy, w zależności od oczekiwań i stojących przed nimi zadań. W użyciu są rozmaite typy czynników chłodniczych, w tym ekologiczny i eliminujący ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego dwutlenek węgla.

 

Każda chłodnia lub mroźnia jest wyposażona w system przystosowany do jej charakterystyki. Obejmuje to zarówno zespoły sprężarek, jak i parowników, skraplaczy oraz instalacji zapewniającej przesył czynnika chłodniczego oraz optymalną wymianę powietrza. Zarówno w chłodniach składowych, jak i w tunelach zamrażalniczych ważne są systemy monitoringu panujących wewnątrz warunków i kontrolujące utrzymywanie odpowiednich parametrów pracy całej instalacji chłodniczej.

 

W każdej większej chłodni konieczne są również systemy, odpowiadające za sprawne i niepowodujące strat energii funkcjonowanie bram i drzwi, zarówno w postaci podgrzewaczy, jak i nawiewów ograniczających niekontrolowany napływ ciepłego powietrza do wnętrza chłodni lub mroźni.

Podziel się