Materiał Partnera W jaki sposób spółdzielnie mieszkaniowe dbają o stan techniczny budynków?

W jaki sposób spółdzielnie mieszkaniowe dbają o stan techniczny budynków?

Zasoby wielu spółdzielni mieszkaniowych to budynki składające się z kilkuset, a nawet kilku tysięcy lokali. Utrzymanie ich w nienagannym stanie technicznym to zadanie trudne, wymagające regularnego serwisowania poszczególnych instalacji i nie tylko. To także konieczność przeprowadzania szeregu modernizacji w celu zwiększenia funkcjonalności obiektów mieszkalnych. Jak zatem spółdzielnie mieszkaniowe dbają o stan techniczny przynależnych do nich budynków?

Efektywne ogrzewanie bloków mieszkalnych

Do bardzo ważnych kwestii związanych z utrzymaniem bloków mieszkalnych jest ich oszczędne, ale wydajne zarazem ogrzewanie. Instalacje w takich obiektach są niezwykle rozbudowane, a ich serwis powinien być regularny, co jest zadaniem dla spółdzielni mieszkaniowej. Zadba ona również o minimalizowanie strat ciepła, poprzez przeprowadzanie modernizacji budynku mających na celu jego docieplenie. Wspomniane instalacje i sieci ciepłownicze także podlegają stosownym modyfikacjom zwiększającym ich efektywność.

Spółdzielnie mieszkaniowe w ramach dbania o stan techniczny budynków zapewniają zatem mieszkańcom jak najlepszą izolacyjność termiczną lokali. Dzięki temu koszty związane z ogrzaniem mieszkań znajdujących się w blokach wielorodzinnych są stosunkowo niskie. Takie prace w swoich blokach przeprowadza Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, do której zasobów należą budynki znajdujące się w Gdańsku. Kontrola instalacji i sieci ciepłowniczej oraz docieplanie obiektów nie są jednak jedynymi pracami w zakresie dbania o ich dobry stan techniczny. Czym więc jeszcze zajmują się spółdzielnie w tej kwestii?

Bezpieczeństwo w wielorodzinnych budynkach spółdzielni

Bloki mieszkalne, które składają się z wielu lokali użytkowanych przez tysiące osób, muszą być obiektami bezpiecznymi. Oznacza to, że ich stan techniczny powinien być nienaganny. Elementy konstrukcyjne sprawdzane pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, kontrola przewodów wentylacyjnych, wspomniany już serwis instalacji i sieci ciepłowniczych – to prace, które dobra spółdzielnia mieszkaniowa wykonuje regularnie. Dzięki temu budynki pozostają dla użytkowników bezpieczne i funkcjonalne.

Zarządca nieruchomości wielolokalowych zajmuje się także przeprowadzaniem remontów. Dba o stan techniczny wszelkich urządzeń dla niepełnosprawnych, jakie znajdują się w obiektach mieszkalnych spółdzielni. Prac prowadzących do utrzymania w nienagannej kondycji sporych budynków wielorodzinnych jest zatem sporo. Ważne jest, by spółdzielnia realizowała takie czynności nie tylko według własnego planu, ale też uwzględniając prośby mieszkańców.

Opracowanie:

Budowlani Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gdańsk , al. Grunwaldzka 569

Podziel się