Materiał Partnera Jakie zadania realizuje firma zarządzająca nieruchomościami?

Jakie zadania realizuje firma zarządzająca nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to wbrew pozorom bardzo szerokie zagadnienie. Firma zarządzająca zazwyczaj proponuje właścicielom danej nieruchomości kompleksową obsługę. Kompetentny zarządca potrafi przejąć zadania związane nie tylko z obsługą administracyjną, ale także księgową i techniczną. Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej zakresowi usług świadczonych przez firmę zarządzającą nieruchomościami.

Na czym polega obsługa administracyjna nieruchomości?

Dla większości osób zagadnienie zarządzania nieruchomością ogranicza się wyłącznie do organizacji zebrań wspólnoty oraz prowadzenie jej dokumentacji. Tak naprawdę to tylko jedna pozycja na długiej liście obowiązków zarządcy. Firma zarządzająca odpowiada także za przygotowanie umów, które następnie wspólnota podpisuje z konkretnymi dostawcami i usługodawcami. Do zadań zarządcy należy także wybór dostawców i wykonawców. Co istotne wybór ten powinien być jak najlepszy dla wspólnoty. Do zadań zarządcy należy również prowadzenie i aktualizacja listy lokali i mieszkańców. Oprócz tego firma zarządzająca pełni rolę reprezentanta wspólnoty przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także osobami fizycznymi.

Istotnym zadaniem, przed jakim staje firma zarządzająca nieruchomością, jest sporządzenie projektu rocznego planu gospodarczego oraz planu pozyskiwania pożytków. Po stronie administratora leży również kwestia związana z ubezpieczeniem części wspólnych oraz podpisanie umów na dostarczanie mediów do części wspólnej.

Zarządca powinien również prowadzić pełną dokumentację techniczną nieruchomości. Do jego obowiązków należy także zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów budynku. Kontrola stanu technicznego oraz planowanie prac remontowych i modernizacyjnych to kolejne zadania zarządcy. Co więcej, administrator powinien sprawować nadzór nad wszystkimi firmami, które realizują prace w obrębie danej nieruchomości.

Na czym polega obsługa księgowa nieruchomości?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że firma zarządzająca nieruchomością obsługuje kwestie związane z księgowością danego budynku. Do głównych zadań administratora należy opracowanie budżetu wspólnoty. Na jego ustalenie wpływ mają planowane koszty związane z utrzymaniem nieruchomości oraz remontami. Zarządca oblicza wysokość zaliczki, jaką co miesiąc będą musieli opłacać lokatorzy. Kluczowym elementem działań administratora w tym obszarze jest prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej. Bardzo ważną kwestią jest również monitorowanie stopnia realizacji przyjętego planu finansowego. Pod koniec roku zarządca powinien przygotować sprawozdanie finansowe całej wspólnoty. W sprawozdaniu rozliczany jest wynik finansowy wspólnoty, zaliczki na media oraz fundusze pomocnicze.

Zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowym to także obowiązek windykacji dłużników wspólnoty. Administrator jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunku wspólnoty, obsługę finansową danej nieruchomości, pobieranie opłat od najemców, kontrolowanie należności oraz kwestie związane z pokryciem kosztów utrzymania części wspólnej.

Na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna budynku opiera się w głównej mierze na prowadzeniu ewidencji zgłoszeń mieszkańców. Do podstawowych zadań administratora należy kontrola terminowej realizacji zgłoszeń. Oprócz tego zarządca jest odpowiedzialny za odczyt wodomierzy, obsługę konserwacyjną i działanie pogotowia technicznego. Administrator zatrudnia firmę, która będzie dbała o utrzymanie porządku i czystości części wspólnych i wszystkich urządzeń. Zarządca jest odpowiedzialny za kwestie związane z wywozem nieczystości, bezpieczeństwem wokół budynku w okresie zimowym, dbałość o stan parkingów, trawników, placów zabaw oraz małej architektury. Prawidłowe działanie urządzeń technicznych oraz ich bieżące naprawy również należą do obowiązków firmy zarządzającej nieruchomością.

Zarządzanie nieruchomościami do tak naprawdę długa lista zadań. Firma Biznes Park Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomości z Ostrowa Wielkopolskiego działa na rynku od 2002 roku, a od 2004 roku oferuje kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, budynków z lokalami na wynajem, nieruchomości komercyjnych i deweloperskich.

Opracowanie:

Biznes Park Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomości

Ostrów Wielkopolski , Krotoszyńska 35

Podziel się