Materiał Partnera Deweloper a generalny wykonawca. Zasady współpracy

Deweloper a generalny wykonawca. Zasady współpracy

Mówiąc o nowopowstających inwestycjach budowlanych, rzadko zwracamy uwagę na rozróżnienie między deweloperem, a generalnym wykonawcą. Kim jest deweloper, a kim wykonawca, jakie zadania stoją przed każdym z nich i na jakich zasadach przebiega ich współpraca?

Deweloper i generalny wykonawca – kto jest kim?

Deweloper to inaczej inwestor, czyli osoba, która podejmuje decyzję o wzniesieniu nowego obiektu budowlanego w celu sprzedaży lub najmu, a następnie planuje, finansuje i kontroluje przebieg inwestycji – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy MARCOPOLO DEVELOPMENT.

Z kolei generalny wykonawca zajmuje się praktyczną realizacją tych planów na zlecenie dewelopera i za wynagrodzeniem. Generalny wykonawca może wykonywać wszystkie zadania zlecone przez dewelopera własnymi siłami lub, w porozumieniu z deweloperem, zdecydować się na pomoc podwykonawców.

Zakres obowiązków dewelopera

Współpraca między deweloperem a generalnym wykonawcą, wybranym np. na drodze przetargu, zawsze musi przebiegać w oparciu o umowę. W niej określone są dokładnie obowiązki i zakres odpowiedzialności każdej ze stron.

Deweloper zlecając wykonanie usługi musi umożliwić wykonawcy pracę, czyli przede wszystkim zadbać o zezwolenie na budowę i inne formalności administracyjne, takie jak przekazanie terenu pod inwestycję i dostarczenie projektów. Po ukończeniu prac budowlanych, deweloper dokonuje odbioru budynku i przekazuje wykonawcy jego wynagrodzenie.

Zakres obowiązków generalnego wykonawcy

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie wszystkich powierzonych mu zadań. Oznacza to, że właśnie ekipa wykonawcy realizuje wszelkie prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe.

Jeżeli generalny wykonawca nie dysponuje zespołem wystarczającym do przeprowadzenia wszystkich prac planowanych dla danej inwestycji, musi znaleźć i zaangażować w przedsięwzięcie mniejszych podwykonawców.

 

 

Podziel się