Materiał Partnera Nowoczesne metody nauki czytania stosowane w przedszkolu

Nowoczesne metody nauki czytania stosowane w przedszkolu

Czytanie należy do podstawowych umiejętności, jakie dziecko zdobywa w przedszkolu. Zdolność ta należy też do kluczowych w życiu człowieka i umożliwia mu normalne funkcjonowanie w dalszych etapach rozwoju. Nauka czytania może przebiegać z użyciem rozmaitych nowoczesnych metod dostosowanych do wieku i możliwości dzieci. Przyjrzyjmy się bliżej, na czym one polegają.

Odimienna metoda nauki czytania

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku polska pedagog i socjolog, Irena Majchrzak, opracowała odimienną metodę nauki czytania, wykorzystując w niej myśl pedagogiczną Marii Montessori, twórczyni powszechnie wykorzystywanej metody edukacyjnej nazywanej metodą Montessori. Nauka czytania zgodnie z metodą odimienną rozpoczyna się od przedstawienia sposobu zapisu słowa, którego znaczenie znane jest od wczesnego dzieciństwa, czyli własnego imienia. W ten sposób dzieci uczą się, że czytanie polega na odnajdywaniu znaczeń wyrazów, nie zaś wyłącznie na wymawianiu zapisanych słów. Edukacja metodą odimienną przebiega z wykorzystaniem rozmaitych ćwiczeń, elementarzy i gier, w ramach których dzieciom prezentowane są obrazy, które łączą ze znaczeniem słowa. Może ona zostać wprowadzona, gdy dziecko potrafi połączyć znaczenie słowa z jego zapisem graficznym.

Metoda czytania globalnego Domana

Metoda nauki czytania stworzona przez Glenna Domana to metoda wszechstronnego rozwoju dzieci i może dotyczyć również matematyki, pamięci czy motoryki. Podstawowym założeniem, różniącym metodę Domana od klasycznego czytania globalnego, jest brak konieczności poznania alfabetu do nauczenia dziecka czytania. Zgodnie z tym postulatem nauka może rozpocząć się już w pierwszych dniach jego życia. Wykorzystywana jest przy tym nie tylko w domach przez rodziców, ale również w przedszkolach; jest jedną z wykorzystywanych metod w prywatnym przedszkolu A KUKU w Łęknie, gdzie przynosi świetne rezultaty. Tu nauka czytania opiera się na użyciu kart zawierających całe wyrazy. Jednoczesne pokazanie i odczytanie słowa pozwala nierozerwalnie połączyć je ze sobą w umyśle dziecka.

Metoda symultaniczno-sekwencyjna

Autorka innej metody nauki czytania, profesor dr hab. Jagoda Cieszyńska, zwróciła uwagę na nowe problemy, z jakimi mierzy się edukacja przedszkolna w dwudziestym pierwszym wieku. Obecnie sześciolatki rozmawiają z dorosłymi mniej, mają kontakt z zaburzonym językiem mediów, a szczególnie kreskówek z postaciami z wadą wymowy, a ich rozwój mowy może być opóźniony w wyniku przedłużającej się oburęczności, braku pionizacji języka, minimalnych uszkodzeń słuchu czy obniżenia ogólnej sprawności ruchowej. Metoda symultaniczno-sekwencyjna obejmuje dwa aspekty; czytanie symultaniczne, czyli prawopółkulowe, obejmujące czytanie samogłosek i wyrazów, oraz czytanie sekwencyjne, czyli lewopółkulowe, w którym mieszczą się czytanie sylab otwartych, dwóch sylab, sylab zamkniętych, nowych wyrazów i zdań. Dziecko poznaje zależność między głoską a literą dopiero po zakończeniu nauki czytania.

Metoda Dobrego Startu

Celem tej metody jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci. Pozwala ona aktywizować rozwój funkcji psychomotorycznych, integrować je oraz korygować zaburzenia na tym polu. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, w tym nauka czytania, prowadzona jest w tym przypadku w sposób polisensoryczny. Oznacza to, że w procesie uczenia się zaangażowanych zostaje kilka zmysłów. Drugim założeniem Metody Dobrego Startu jest wykonywanie ruchów zharmonizowanych w czasie i przestrzeni. Wśród stosowanych technik wymienić możemy tu wystukiwanie rytmu na wałeczkach z piaskiem oraz rysowanie figur geometrycznych w rytm śpiewanej piosenki.

Opracowanie:

Prywatne Niepubliczne Przedszkole A Kuku

Łękno , Poznańska 4

Podziel się