Materiał Partnera Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B warto posiadać z kilku powodów – daje nam to możliwość prowadzenia samochodu w celach prywatnych, ale jest również cenną umiejętnością, wymaganą przez wielu pracodawców. Zanim będziemy mogli podejść do państwowego egzaminu na prawo jazdy, musimy ukończyć specjalny kurs w ośrodku szkolenia kierowców. Jak powinno prawidłowo przebiegać takie szkolenie?

Kurs zgodny z przepisami

Warto wiedzieć, że szkoły jazdy nie mają możliwości swobodnego kreowania programu nauczania – kurs musi odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Stwierdzają one między innymi, że kurs powinien składać się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej, w każdej z nich liczba godzin lekcyjnych nie może być mniejsza niż 30. Warto jednak zaznaczyć, że godzina lekcyjna w części teoretycznej trwa tyle, co godzina lekcyjna w szkole – a więc 45 minut. Godzina zajęć praktycznych trwa natomiast 60 minut.

Teoretyczna część kursu

Każdy kurs powinien rozpoczynać się od części teoretycznej – niedozwolone jest dopuszczanie do części praktycznej kursantów, którzy nie ukończyli tego modułu. Kurs teoretyczny przybiera formę wykładów lub ćwiczeń, przeprowadzanych przez uprawnionego instruktora. Mogą one być realizowane w formie spotkań w grupie lub zajęć realizowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej – taką możliwość swoim kursantom zapewnia szkoła MOBIL Auto w Szczecinie. Zgodnie z przepisami minimum 26 godzin zajęć teoretycznych ma być poświęcona zasadom jazdy – przede wszystkim przepisom ruchu drogowego, ale również budowie i eksploatacji samochodu czy ogólnym zasadom bezpiecznego poruszania się po drodze. Ponadto minimum 4 godziny kursu poświęca się zagadnieniom z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  

Część praktyczna

Po ukończeniu części teoretycznej kursanci mogą przystąpić na praktyki, polegającej po prostu na nauce jazdy w specjalnie przystosowanym samochodzie szkoleniowym – czyli tak zwanej „elce”. Podczas tej części kursu kandydat na kierowcę szkoli się w sprawnej obsłudze pojazdu i utrwala wiedzę zdobytą podczas kursu teoretycznego. Jazdy odbywają się w warunkach normalnego ruchu ulicznego, a także na zamkniętych placach manewrowych, gdzie kursanci uczą się jazdy po łuku oraz ruszania pod górę. Wszystkie zajęcia z tego modułu również muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanego instruktora, który siedząc na miejscu pasażera przekazuje kursantowi wskazówki oraz dba o bezpieczeństwo jazdy. Podczas lekcji realizowanych na drogach instruktor musi przez cały czas towarzyszyć kursantowi w pojeździe. W wielu szkołach kurs praktyczny kończy się wewnętrznym egzaminem – dopiero po jego zdaniu szkoła wydaje kursantowi dokumenty uprawniającego do zapisania się na egzamin państwowy.

Kto może przystąpić do kursu?

Zgodnie z przepisami, kursantem może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat lub osiągnie ten wiek w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Warunkiem przystąpienia do kursu jest również przejście badania lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.Podziel się