Materiał Partnera Dla kogo przeznaczone są szkolenia z pierwszej pomocy?

Dla kogo przeznaczone są szkolenia z pierwszej pomocy?

Udzielanie pierwszej pomocy osobom znajdującym się w bezpośrednim zagrożeniu życia powinno przebiegać w sposób właściwy, co oznacza m.in. wykonanie zabiegów resuscytacyjnych. Działania muszą być jednak dostosowane do konkretnego przypadku, a wiedzę z tego zakresu nabywamy podczas szkoleń z pierwszej pomocy. Dla kogo właściwie takie kursy są przeznaczone?

Kurs pierwszej pomocy – kiedy korzystają z niego osoby prywatne?

Szkolenia, których uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej, wybierane są m.in. przez prywatne osoby. W kursie można wziąć udział w celu poszerzenia swojej wiedzy na temat ludzkiej anatomii oraz nabycia cennych umiejętności właściwego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Są one niezbędne np. do rozpoczęcia wykonywania pracy w charakterze ratownika medycznego. Osoby prywatne, które swoją karierę wiążą z medycyną, powinny wziąć udział właśnie w szkoleniu z pierwszej pomocy.

Taki kurs jest również przydatny dla opiekunów osób starszych oraz chorych. Dzięki nabyciu umiejętności i wiedzy z zakresu szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia mogą oni w krótkim czasie podjąć właściwe działania w celu np. przywrócenia akcji serca u podopiecznego. Ważne jest, by szkolenie pierwszej pomocy zostało przeprowadzone zrozumiale i z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Takie warunki zapewnia firma Mediker. Jest ona prowadzona przez licencjonowanego ratownika medycznego, który w sposób czytelny przekazuje wiedzę medyczną osobom biorącym udział w kursie.

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obowiązkiem pracodawcy

W każdej firmie, w której zatrudnieni zostali pracownicy, przynajmniej jeden z nich musi zostać wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Warto jednak zorganizować szkolenie z tego zakresu dla całej kadry. Firmy zajmujące się organizacją takich kursów dopasowują ich specyfikę do charakterystyki działania danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu pracownicy będą przygotowani na kryzysowe sytuacje, które mogą przydarzyć się właśnie na ich stanowisku.

Oferta kursów pierwszej pomocy skierowana jest również do właścicieli ośrodków nauki jazdy. W tym wypadku szkolenie przeznaczone jest dla kursantów chcących zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem. Metody działania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia są też istotne dla pedagogów i wychowawców, którzy na co dzień zajmują się opieką nad dziećmi. Szkolenia z pierwszej pomocy przeznaczone są również dla klubów sportowych, urzędów czy placówek oświatowych.

Opracowanie:

Mediker Hryciuk K.

Siedlce , Świerkowa 21

Podziel się