Artykuł sponsorowany Na czym polega ocena ryzyka zawodowego i z jakich elementów powinna się ona składać?

Na czym polega ocena ryzyka zawodowego i z jakich elementów powinna się ona składać?

Głównym celem sporządzenia oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie ochrony osobom pracującym w konkretnym przedsiębiorstwie na określonych stanowiskach. W przypadku niektórych miejsc pracy istnieje ryzyko urazów lub utraty zdrowia. Prawidłowo sporządzona ocena ryzyka zawodowego pomaga przewidzieć niebezpieczne sytuacje i w konsekwencji wdrożyć takie postępowanie, by nie dochodziło do przykrych sytuacji.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska jest systematycznym badaniem najróżniejszych aspektów pracy w tym miejscu. Przede wszystkim rozpatrywane są wszelkie czynniki prowadzące do pogorszenia stanu zdrowia pracownika, a nawet takie, które teoretycznie mogą skutkować wypadkiem śmiertelnym. Ocena polega również na stwierdzeniu, ustaleniu i wdrożeniu różnego rodzaju czynności służących do eliminacji zagrożenia. Jest środkiem zaradczym, który może pomóc w poprawie bezpieczeństwa pracowników, czyli polepszyć ich warunki pracy oraz chronić zdrowie i życie.

Oceny ryzyka zawodowego podejmują się firmy prowadzące działalność polegającą na poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak SEBAL. Podmioty te, oprócz usług polegających na ocenach ryzyka zawodowego, prowadzą również kursy i szkolenia z zakresu BHP.

Jakie elementy powinna zawierać ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka składa się z kilku elementów. Najczęściej sporządzana jest w postaci tabeli, gdzie uwzględnia się wszelkie zagrożenia panujące na danym stanowisku. Może to być narażenie na hałas, upadki z wysokości oraz potknięcia, zagrożenie ekstremalnymi temperaturami, szkodliwymi wyziewami i innymi negatywnymi dla zdrowia czynnikami.

W tym samym dokumencie ocena ryzyka zawodowego dla konkretnego stanowiska powinna zawierać zestawienie wszystkich środków ograniczających istniejące niebezpieczeństwo. Niezbędne jest też również oszacowanie ryzyka, a w oddzielnej sekcji musi znaleźć się część na temat środków ochrony, które należy bezzwłocznie wdrożyć.

Udokumentowanie oceny ryzyka

Ocena ryzyka zawodowego powinna być dokładnie udokumentowana. Wszystkie stosowne pisma muszą być dostępne w przedsiębiorstwie w momencie zaistnienia potrzeby zapoznania się z dokumentem. Oprócz wymienionych części, do oceny należy dołączyć dokładny opis stanowiska z uwzględnieniem czynników niebezpiecznych. W dokumentacji powinna się również znaleźć data wykonania oceny oraz nazwiska osób, które nad nią pracowały.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas