Materiał Partnera Jak możesz pomóc osobom starszym?

Jak możesz pomóc osobom starszym?

Starość bywa trudnym etapem życia. Świadomość nieuchronnego końca i pogłębiające się problemy zdrowotne bywają trudne same w sobie. Niestety, osoby starsze w Polsce zmagają się z dodatkowymi problemami, takimi jak samotność, niska emerytura, brak wsparcia ze strony rodziny lub brak dostępu do dobrej opieki zdrowotnej. Dzięki twojej pomocy i pomocy innych ludzi dobrej woli można poprawić jakość życia seniorów.

Starzejące się społeczeństwo a potrzeby osób starszych

Polska jest jednym z wielu krajów Unii Europejskiej ze starzejącym się społeczeństwem. Ma na to wpływ wydłużenie się wieku życia i spadek dzietności. Takie zjawisko jest wyzwaniem w opiece nad osobami starszymi, zwłaszcza seniorami powyżej 75 roku życia, którzy wymagają stałej pomocy w życiu codziennym. Starsi ludzie wymagają nie tylko opieki zdrowotnej, ale również wsparcia emocjonalnego, zdrowej diety, obecności innych ludzi, czy też aktywności dostosowanej do wieku i możliwości. Niestety, nie wszyscy je otrzymują.

Jak możesz pomóc osobom starszym?

Wsparcie osób starszych nie musi być trudne i skomplikowane. Zacznij od najbliższego otoczenia. Jeśli masz żyjących dziadków, spędzaj z nimi czas, rozmawiaj, zapytaj o ich potrzeby. Osoby starsze często obawiają się, że są obciążeniem dla swoich bliskich, dlatego starają się nie narzucać i ograniczają swoje potrzeby.

Pomoc osobom starszym możesz zaoferować też w nieco dalszym otoczeniu. Może znajomi twoich dziadków nie mają rodziny i są samotni? Może twój sąsiad w starszym wieku potrzebuje pomocy przy zakupach lub podwiezienia do lekarza? Możliwości jest wiele tak jak i potrzebujących.

Fundacja wspierająca seniorów

Inną formą pomocy może być wsparcie fundacji, która na co dzień zajmuje się potrzebami seniorów. Przykładem takiej organizacji jest Fundacja Sowa - Nigdy Sami z miejscowości Wojciechy (województwo warmińsko-mazurskie). Jej celem jest pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji, wymagających opieki i wsparcia zarówno we własnych domach, jak i domach opieki. Działania fundacji są niezwykle szerokie. Zalicza się do nich m.in.:

  • Udzielenie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym.
  • Promowanie aktywności fizycznej i wspieranie w rehabilitacji.
  • Wsparcie w zakresie ochrony i promocji zdrowia i zdrowego odżywiania.
  • Doradztwo w zakresie opieki długoterminowej seniorów.
  • Pomoc emerytom i rencistom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Fundację możesz wesprzeć swoim czasem, funduszami, przekazując 1% podatku lub organizując zbiórkę dla seniorów. Najlepiej skontaktować się z fundacją i zorientować się, jakiej formy pomocy potrzebują w tym momencie najbardziej.

Opracowanie:

Fundacja Sowa - Nigdy Sami

Wojciechy 51 lok. 3

Podziel się