Artykuł sponsorowany Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku pracy

Niepełnosprawność intelektualna nie bez powodu postrzegana jest jako spore utrudnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także na rynku pracy. Nie powinno się jednak przekreślać możliwości zawodowych dotkniętych nią osób. Należy działać na przekór utrwalonym w społeczeństwie stereotypom i pokonywać bariery, które stają na drodze osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Niepełnosprawni na rynku pracy

Osoby z niepełnosprawnością mogą być takimi samymi uczestnikami rynku pracy jak wszyscy inni. Przysługują im takie same prawa, określone konkretnymi przepisami. Powinny mieć zapewnione możliwości sprawiedliwego awansowania lub uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym i szkoleniach. W praktyce jednak sytuacja jest trochę bardziej złożona i wciąż pozostają oni jedną z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy.

Często na możliwości zawodowe danej osoby, ma wpływ to, w jaki sposób funkcjonuje ona w życiu społecznym. To właśnie jej pozycja w społeczeństwie może stać na przeszkodzie ku podjęciu przez nią pracy. Osoby z niepełnosprawnością, w tym także tą intelektualną, często izolują się od innych z tego powodu, że czują się gorsi.

Dodatkowo nie są w pełni samodzielni i  pracodawcy obawiają się powierzania im obowiązków zawodowych.  Zazwyczaj więc potrzebne jest im wsparcie, między innymi takie, jakie może zaoferować Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło.


Jak aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną?

Bardzo ważna jest zmiana spojrzenia społeczeństwa, czyli nas wszystkich na osoby z niepełnosprawnością, ale to nie wystarczy. Oni sami także muszą uwierzyć w swoje możliwości. Niezwykle cenne może okazać się nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem udzielającym wsparcie takim osobom. Organizacje te proponują bardzo skuteczne narzędzia aktywizacji, prowadzące do rozwijania pożądanych na rynku pracy umiejętności. Oferują nie tylko pomoc w znalezieniu  pracy, ale także udział w różnego rodzaju warsztatach terapii zajęciowej i doskonalenie umiejętności zawodowych. Pomagają również w zdobyciu praktyk zawodowych.

Tego celu nie uda się osiągnąć bez wsparcia psychologów, doradców zawodowych, prawników i innych specjalistów. Ich udział w aktywizacji osób dotkniętych niepełnosprawnością w sferze intelektu jest niezwykle istotny. Mogą pomóc w wyznaczeniu ścieżki kariery, ustaleniu celów, a także poszczególnych kroków. Ważna jest ocena zdolności do pracy danej osoby, nie tylko na podstawie stanu zdrowia, ale też biorąc pod uwagę jej preferencje zawodowe i to, jakie możliwości dają jej zdolności, zainteresowania czy odbyte szkolenia.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas