Rewolucja w systemie emerytalnym. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Rewolucja w systemie emerytalnym. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Polski system emerytalny już teraz nie jest w stanie zapewnić godziwych emerytur. Dlatego wraz z początkiem 2019 roku w życie weszły nowe regulacje prawne dotyczące III filaru systemu emerytalnego. Zmiany zakładają, że każdy pracodawca będzie miał obowiązek prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Czym jest PKK i kto może w nim uczestniczyć? Od kiedy będzie obowiązywał nowy system? Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje poniżej.

Czym jest Pracowniczy Plan Kapitałowy?

Pracowniczy Plan Kapitałowy to wzorowany na międzynarodowych rozwiązaniach system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków i zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia finansowego po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Powstał on we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju i organizacji pracodawców i związków zawodowych.

PKK będzie mógł być obsługiwany wyłącznie przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Pracownicze Towarzystwa Emerytalne i Zakłady Ubezpieczeń, które posiadają odpowiednie doświadczenie w zarządzaniu funduszami i odpowiedni kapitał zakładowy.

Jakie korzyści będą związane z uczestnictwem programie? Między innymi zwolnienie zgromadzonych środków z podatku od zysków kapitałowych i możliwość wypłaty do 25% środków po osiągnięciu 60 lat. Środki zgromadzone w ramach PKK będą również podlegać dziedziczeniu i nie będą objęte podatkiem spadkowym.

Kto może uczestniczyć w Pracowniczym Planie Kapitałowym?

PKK dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług. Do programu zostaną zapisani automatycznie pracownicy w wieku do 55 lat. Osoby w wieku od 55 do 70 lat będą mogły przystąpić do PKK dobrowolnie, po złożeniu stosownego oświadczenia woli.

Od kiedy będą obowiązywać programy PKK?

W zależności od liczby zatrudnionych PKK będą obowiązywać od:

 • lipca 2019 (w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników),
 • stycznia 2020 (w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 pracowników),
 • lipca 2020 (w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 49 pracowników),
 • stycznia 2021 (w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 19 pracowników).

Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli być zwolnieni z obowiązku tworzenia PKK. Ta możliwość będzie dotyczyła m.in. mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 pracowników (jedynie, gdy wszyscy pracownicy odmówią udziału w PKK).

Kto będzie finansował wpłaty do PKK?

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik i pracodawca będą wpłacali dwie składki – podstawową i dodatkową. Wpłaty finansowane przez pracodawcę to:

 • wpłata podstawowa, wynosząca 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • wpłata dodatkowa wynosząca do 2,5% wynagrodzenia, z możliwością jej zróżnicowania.

Wpłaty finansowane przez pracownika to:

 • wpłata podstawowa, wynosząca 2% wynagrodzenia,
 • wpłata dodatkowa, wynosząca również do 2% wynagrodzenia.

Osoby, które będą aktywnie uczestniczyć w PKK, mają szansę na otrzymanie specjalnych dopłat. Z Funduszu Pracy uczestnicy otrzymają z kolei jednorazową wpłatę powitalną o wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną z tytułu aktywnego oszczędzania.

Kiedy będzie można wypłacić środki z PKK?

Wypłata środków zgromadzonych w ramach PKK będzie mogła być zrealizowana w momencie, gdy uczestnik osiągnie 60 rok życia. Wówczas środki będą wypłacone w formie:

 • jednorazowej wypłaty 25% zgromadzonych środków bezpośrednio na rachunek bankowy,
 • wypłaty ratalnej 75% środków w co najmniej 120 ratach.

Możliwa będzie również wypłata środków w formie świadczenia małżeńskiego, pod warunkiem, że małżonkowie ukończyli 60 lat i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. 

Wcześniejsza wypłata środków będzie z kolei możliwa w przypadku:

 • zakupu lub budowy domu i mieszkania na kredyt (dla osób poniżej 45 roku życia), z obowiązkiem późniejszego zwrotu,
 • poważnego zachorowania uczestnika programu, jego małżonka lub dziecka (m.in.  na nowotwór złośliwy, udar mózgu, zawał serca, zapalenie mózgu, stwardnienie zanikowe boczne, Alzheimera czy Parkinsona) bez konieczności zwrotu.

Oprócz tego członek PPK będzie mógł w dowolnym momencie, przed ukończeniem 60 roku życia przetransferować środki do innego PPK, IKE lub PPE lub całkowicie wycofać je ze swojego konta. To ostatnie będzie jednak wiązało się z utratą 30% składek opłaconych przez pracodawcę oraz utratą  dopłat od rządu. Ponadto uczestnik programu będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych.

Czy PKK faktycznie spowoduje zwiększenie emerytury?

To, ile uczestnik programu zyska na oszczędnościach w programie PKK, zależy od wielu czynników, takich jak wiek, w którym zacznie oszczędzać, wysokość składek czy wiek, do którego zamierza odkładać środki w ramach Planów Kapitałowych. W przypadku przystąpienia do programu w wieku 25 lat i średniej pensji wynoszącej 3000 zł brutto osoba, która będzie oszczędzać do 65 roku życia, wpłacając 2% dobrowolnej składki może otrzymać dodatkowo około 700 zł emerytury miesięcznie.

 


Źródło: https://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/

Podziel się