Materiał Partnera Rodzaje wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rodzaje wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z elementów wchodzących w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego, które polegają na jednoczesnym gromadzeniu funduszy przez pracownika, pracodawcę i państwo. Ważny jest też wybór odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialnie inwestować wpłacane środki. Sprawdź, jakie są rodzaje wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny, ale i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Został stworzony z myślą o stworzeniu dodatkowego źródła dochodu, wypłacanego pracownikowi po ukończeniu 60 roku życia. Środki pobierane są zarówno od pracowników, jak i pracodawców oraz państwa. Niezwykle ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest wybór instytucji finansowej, która zapewni efektywne inwestowanie zgromadzonej kwoty. To od niej zależy wysokość sumy końcowej, jaką otrzyma pracownik.

 

Według ustaw regulujących PPK, każdy pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, powinien wdrożyć ten system do swojej firmy, aby umożliwić każdemu pracownikowi gromadzenie oszczędności. Oczywiście są przewidziane pewne wyjątki, które zwalniają pracodawców z wprowadzania PPK do swojej firmy. Z obowiązku są zwolnieni m.in. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub właściciele firm, w których wszyscy pracownicy zrezygnowali z przystępowania do systemu.

 

System PPK jest uznawany za powszechny, ponieważ gwarantuje możliwość rozpoczęcia gromadzenia środków każdej osobie zatrudnionej, która wyrazi taką chęć. Dodatkowym ułatwieniem dla pracowników jest automatyczne dopisywanie przez pracodawcę każdej osoby w wieku 18 - 55 lat. Osoby powyżej 55 lat, a które nie ukończyły jeszcze 70 roku życia, muszą złożyć stosowny wniosek, aby zostać włączonym do PPK.

 

Jest to namiastka kolejnej cechy Pracowniczych Planów Kapitałowych, jaką jest dobrowolność. Każdy pracownik może zrezygnować z wpłat do PPK, poprzez złożenie pisemnej deklaracji u pracodawcy, który następnie ma 7 dni na poinformowanie o tym fakcie instytucję finansową, która wcześniej zawarła umowę z firmą. Z uczestnictwa w PPK najczęściej rezygnują pracownicy, posiadający już alternatywne źródło pozyskiwania funduszy.

 

Jakie są rodzaje wpłat do PPK?

Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych dzielą się na finansowane przez pracownika, pracodawcę oraz państwo. Dodatkowo wyróżnia się wpłaty podstawowe, dodatkowe, a także roczne i jednorazową, powitalną.

 

Pierwszym filarem systemu PPK jest pracownik, który odprowadza 2% swojego wynagrodzenia brutto. Tutaj też panuje dobrowolność, ponieważ może on dodatkowo zwiększyć wpłatę o 2 punkty procentowe, dzięki czemu jego wpłata miesięczna wzrasta do 4%. Pracodawcę obowiązuje wpłata w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, którą może podnieść do 2,5%.

 

Państwo rozpoczyna swój wkład od wpłacenia dopłaty zwanej powitalną, która uiszczana jednorazowo wynosi 250 zł. Ważne jest to, że nie podlega ona żadnemu opodatkowaniu, przez co pracownik otrzymuje pełną sumę. Dopłata następuje po upływie 3 miesięcy nieprzerwanego członkostwa, w trakcie którego pracownik regularnie uiszczał wszystkie obowiązujące go wpłaty. Opłata roczna natomiast jest wypłacana tylko tym osobom, których łączna suma wszystkich wpłat osiągnęła w danym roku wysokość min. 3,5% półrocznego wynagrodzenia minimalnego.

 

W przypadku wątpliwości pojawiających w trakcie wprowadzania PPK do firmy, warto zasięgnąć rad specjalistów, takich jak ekspertów z firmy HR Kadry i Płace, która zajmuje się nie tylko kompleksowym doradztwem i wsparciem w zakresie PPK, ale także organizacją szkoleń i kursów. Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być świetną metodą dbania o dobrostan pracowników, dlatego warto wdrożyć ten system w świadomy i w pełni legalny sposób.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas