Materiał Partnera Wycinka i cięcie drzew w ofercie firmy STOL-TRAK

Wycinka i cięcie drzew w ofercie firmy STOL-TRAK

Wycinka i cięcie drzew oraz krzewów ważne są z różnych względów. Niekiedy jest to wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa dróg i szlaków pieszych, a niekiedy usunięcie zieleni wysokiej lub niskiej jest podyktowane koniecznością przygotowania terenu pod inwestycje budowlane. Niezależnie od przyczyny wycinki i cięcia roślin, każdorazowo takie działanie musi przeprowadzać wyspecjalizowany zespół z uprawnieniami arborystycznymi. Szeroko wyspecjalizowana grupa tworzy firmę STOL-BRUK z Ciechanowa. Kiedy wykonuje ona wycinki i cięcia drzew?

Cięcia drzew i krzewów – poznaj ich rodzaje

Zarówno wycinki drzew, jak i ich cięcia wymagają przygotowania szczegółowych analiz dendrologicznych. To na ich podstawie swoje usługi świadczą takie pracownie jak STOL-TRAK. W zależności od potrzeb mogą one zaś przeprowadzić różne typy cięć roślin niskich – krzewów – i wysokich – drzew.

Pierwszym rodzajem jest cięcie pielęgnacyjne, które polega na usunięciu wszystkich suchych, uszkodzonych oraz chorych pędów roślin. Najczęściej takie działanie wykonywane jest wiosną. Kolejnym typem cięcia jest to korygujące, które pozwala ograniczyć wielkość korony drzewa. Skracane są zbyt wybujałe pędy oraz gałęzie. Wyznaczany jest wtedy nowy obrys korony drzewa czy krzewu. Tego rodzaju cięcie jest w dużej mierze podyktowane bezpieczeństwem przechodniów i kierowców. Dotyczy zatem roślin przydrożnych.

STOL-TRAK wykonuje również cięcia formujące, dzięki którym drzewa lub krzewy stają się piękniejsze. Nadawana jest im estetyczna forma, która wymagana jest w parkach, przy kościołach, przy szkołach i urzędach, a także w innych miejscach reprezentatywnych. Rośliny wysokie przy drogach oraz w sercach miast powinny również przechodzić zabiegi pielęgnacyjne – specjalne cięcie, które odmłodzi koronę i zapewni prawidłowy jej rozrost. Usuwane są wtedy konary i gałęzie zaatakowane przez insekty oraz choroby.

Wycinka drzew metodą alpinistyczną

Firma STOL-TRAK nie tylko wykorzystuje uprawnienia swoich pracowników do prac wysokościowych przy cięciu drzew, ale także do ich wycinki. Szczególnie jest to ważne w ramach tak zwanego letniego utrzymania dróg, kiedy to STOL-TRAK na zlecenie urzędów odmula rowy, kosi przydrożną roślinność oraz usuwa niebezpieczne suche gałęzie. W Polsce wiele tras ze względów bezpieczeństwa odnawianych jest również z uwzględnieniem wycinki drzew rosnących przy drogach. STOL-TRAK oferuje taką wycinkę metodą alpinistyczną. Na czym ona polega?

Przede wszystkim drzewo nie jest powalane na jedną wyznaczoną stronę poprzez specjalne podcięcie pnia u jego dołu, lecz jest ścinane sekcjami. Najpierw usuwane są mniejsze gałęzie, a następnie konary. Ostatni etap to cięcie pnia od góry do dołu aż do samego korzenia. Metoda ta ma zaś wiele zalet. Można ją wykonywać nawet w centrach miast, przy budynkach oraz przy liniach wysokiego napięcia. Sprawdza się ona także w miejscach trudnodostępnych, a część prac metodą alpinistyczną można przeprowadzić przy wykorzystaniu podnośników koszowych. Prócz tego technika ta jest szybka i szczególnie polecana wtedy, kiedy dany teren musi być przygotowany pod prace budowlane.

Działki pod budowę również niweluje firma STOL-TRAK, która świadczy szerokie usługi robót ziemnych oraz usług ogrodniczych. 

Opracowanie:

Stol-Trak

Ciechanów , Topolowa 5

Podziel się