Materiał Partnera Montaż systemu alarmowego w domu - samemu czy z pomocą fachowca?

Montaż systemu alarmowego w domu - samemu czy z pomocą fachowca?

Poczucie bezpieczeństwa stanowi jedną z podstawowych potrzeb w piramidzie Maslowa. Wraz z rozwojem technologii i upowszechnieniem dostępu do nowoczesnych urządzeń jej spełnienie staje się coraz prostsze. Rosnąca liczba gospodarstw domowych sięga po instalacje alarmowe informujące o różnorodnych zagrożeniach. Możliwości takich systemów oraz ich montażu pozwalają na maksymalne dostosowanie do indywidualnego użytkownika.

Współczesny rynek oferuje szereg systemów monitorujących. Mamy do czynienia z urządzeniami wykrywającymi intruzów, jak i dym czy gaz. Wykonywane pomiary elektryczne mają na celu jedno: ochronę ludzkiego życia, a także dóbr materialnych właściciela nieruchomości. Jest to szczególnie istotne w przypadku włamań – kradzież stanowi jedno z najczęstszych przestępstw przeciwko mieniu według polskich statystyk policyjnych. Właśnie dlatego popularność systemów alarmowych ciągle wzrasta, a wraz z nią zainteresowanie metodami ich montażu. Warto jednak rozważyć, która z jego możliwości jest najlepiej opłacalna – instalacja samodzielna czy z pomocą fachowca.

Profesjonalne i indywidualne podłączanie alarmu

Zakładanie urządzeń elektrycznych wymaga zastosowania szczególnej ostrożności i posiadania określonych kompetencji. Osoba dokonująca instalacji powinna charakteryzować się minimalną wiedzą na temat działania podłączanego sprzętu. Jeżeli chodzi o montaż systemów alarmowych, Środa Wielkopolska oferuje sprawdzonych ekspertów, którzy gwarantują bezpieczne i sprawne założenie układu monitorującego. Zatrudnienie fachowca daje pewność, że podczas instalacji nie zostaną popełnione podstawowe błędy, jakie mogą mieć miejsce w przypadku samodzielnego wykonania czynności. Wszelka odpowiedzialność spada na serwis, który można wezwać w przypadku awarii – indywidualne podłączenie alarmu często pozbawia takiej możliwości.

Instalacja alarmowa w domu

Jak działa domowy system alarmowy? 

Główna funkcja urządzenia zazwyczaj polega na wykryciu, a następnie poinformowaniu o występującym zagrożeniu osobę uprawnioną, a także odpowiednie służby czy ochronę – informuje pracownik firmy TELDAW, eksperta w branży urządzeń monitorujących. – W zależności od modelu, konstrukcja całej instalacji, jak i sposób wykonywania kolejnych czynności może się nieznacznie różnić. 

Sercem układu jest centrala, która odbiera i analizuje informacje dostarczone przez czujniki mogące opierać się na różnorodnych technologiach rejestracji intruzów. To właśnie ten element uruchamia całą machinę związaną z alarmowaniem poszczególnych jednostek.

Naczelną zasadą podczas rozmieszczania „czujek” jest zagwarantowanie im jak najszerszego pola widzenia – w ten sposób zapewnia się jak najwyższą skuteczność całego systemu alarmowego. Powinny być także skierowane na newralgiczne miejsca znajdujące się w budynku lub na terenie posesji, czyli takie, które umożliwiają wtargnięcie osób trzecich lub przynajmniej wiążą się z podobnym ryzykiem. Mogą to być okna, drzwi czy okolice garażu. Warto pamiętać także o dostosowaniu wrażliwości czujników do ruchów posiadanych zwierząt, ponieważ zdarza się, iż pominięcie tego kroku skutkuje przypadkowym uruchamianiem alarmu przez czworonogi.

Podziel się