Materiał Partnera Kolejność prac przy projektowaniu ogrodu

Kolejność prac przy projektowaniu ogrodu

Projektowanie ogrodu wymaga dobrego planu. Warto na wstępie zastanowić się, jakie są nasze oczekiwania i możliwości. Aby dobrze się czuć w ogrodzie, warto zaprojektować go zgodnie z potrzebami i upodobaniami. Wówczas nawet pielęgnacja będzie przyjemnym zajęciem. Jak wyglądają etapy pracy nad projektem ogrodu?

Proces projektowania ogrodu

Prace nad projektem ogrodu zaczynają się od spotkania z inwestorem. Ma ono na celu zdobycie jak największej ilości informacji o planowanej inwestycji. Na pierwszym spotkaniu ustalane są wszystkie istotne szczegóły, oczekiwania klienta, ulubione rośliny i kolory oraz czas, jaki w przyszłości będzie poświęcany na pielęgnacje ogrodu. Kolejne spotkanie to inwentaryzacja i badanie gruntu oraz dokumentacja fotograficzna. Wszystko zaczyna się oczywiście od dokładnego poznania terenu, na którym ma powstać ogród. Trzeba zbadać nie tylko kształt, ale i nachylenie w poszczególnych miejscach. Nie bez znaczenia jest też rodzaj gruntu, jego jakość oraz występujące już na terenie duże rośliny, czyli drzewa i krzewy. Dochodzi także do przekazania map i planów projektowanego terenu. Projektant ogrodów dokonuje ewentualnych dodatkowych pomiarów, a po ustaleniu warunków współpracy i wariantów projektowych wycenia projekt. Dla wybranego układu funkcjonalno –przestrzennego i dopasowanych do nich roślin, wykonywana jest wizualizacja. Dzięki niej klient dokładnie widzi, jak ostatecznie będzie wyglądał jego ogród. Pozwala to na uniknięcie ewentualnych rozczarowań. Na tym etapie wciąż jeszcze można dokonać zmian, a klient przez cały proces aktywnie uczestniczy w powstawaniu projektu.

Projekt finalny

Po dokonaniu wszystkich pomiarów i ustaleń powstaje finalny projekt ogrodu. Zawiera on koncepcję zagospodarowania terenu w formie kolorowego rzutu, w łatwej do przeniesienia w teren skali i z wrysowanymi i podpisanymi roślinami oraz innymi projektowanymi elementami. Projekt techniczny nasadzeń roślinnych pokazuje rozstaw i rodzaj użytych roślin. Finalny projekt ogrodu to również schemat oświetlenia z rodzajem proponowanych lamp ogrodowych oraz schemat nawierzchni, czyli zestawienie użytych nawierzchni oraz ilości powierzchni przeznaczonych pod trawniki. Ponadto powinna się w nim znaleźć specyfikacja roślinna, czyli spis ilości wszystkich użytych roślin wraz z ich wielkością startową oraz opis metod ich pielęgnacji.

Opracowanie:

Odcienie Zieleni Sylwia Pawlik

Łódź , Rojna 98

Podziel się